Kontakt

Zoznam pracovníkov

Mgr. Alena Badurová, vedúca ŠkOP, 0903 298 131, alena.badurova@sopsr.sk
Ing. Miriam Balciarová, 0903 298 407, miriam.balciarova@sopsr.sk
Ing. Gabriela Kalašová, 0911 011 426, gabriela.kalasova@sopsr.sk