Pre verejnosť realizujeme rôzne aktivity –  lektorované exkurzie, podujatia k významným environmentálnym dňom, informačné kampane, besedy, online kvízy, súťaže, výstavy a podobne.

Vylosovali sme výhercov kvízu Senzačný svet bocianov.

Kvíz o Malej Fatre – poznáme výhercov.

Sledujte našu ponuku v novinkách a na FCB ŠkOP Varín.