HRDINOVIA KLÍMY IDÚ DO SLOVENSKÝCH ŠKÔL

HRDINOVIA KLÍMY IDÚ DO SLOVENSKÝCH ŠKÔL

Vydavateľstvo PRO a denník PRAVDA pripravilo kampaň, vrámci ktorej chcú darovať žiakom základných a stredných škôl – komiks o hrdinoch klímy.

Na slovenských školách takmer úplne chýbajú osnovy, prehľadné a použiteľné materiály, ktoré by pomáhali žiakom vysvetliť príčiny, širšie súvislosti a riešenia klimatickej krízy. Z médií a sociálnych sietí sa valia správy od apokalyptických, strašiacich, neveselých, o úbytku ľadovcov a živočíšnych druhov, až po výsmešné, ktoré naznačujú, že klimatická kríza je len ďalší hoax.

Čomu a komu veriť? Predsa škole!

Vysvetliť rozdiel medzi vedeckým poznaním a dezinformáciami je základom osvety o prebiehajúcej zmene klímy, ktorá sa neprejavuje len globálne, ale ovplyvňuje už aj životy ľudí na Slovensku. Ak chýbajú seriózne, vedecky podložené poznatky, ľudia si tvoria skreslený svetonázor z ľahko dostupných dezinformácií, ktoré ponúkajú sociálne siete a bulvár. Len ľudia s kvalitnými informáciami majú šancu riešiť najzložitejší problém, aký dejiny pred človeka postavili.

Vznik komixu podnietili dobrovoľníci

Nápad vznikol v Kanade z iniciatívy dobrovoľníkov, knižku preložili a doplnili o pár aktuálnych údajov. Knižka nie je bežný sci-fi komiks, no príťažlivou formou objasňuje vedeckú metódu práce IPCC. Žiaci a študenti sa tak hravým spôsobom oboznámia s faktami o klíme a dôležitosťou vedeckého skúmania.

Príbeh na 40 stranách je situovaný do školy v roku 2121, kde sa žiaci učia o tom, ako to na Zemi vyzeralo pred sto rokmi, teda dnes, pred vyriešením klimatickej krízy. Veľká výhoda tohto materiálu je v jeho atraktívnej, dobre zrozumiteľnej forme, ktorou prezentuje význam vedeckého poznania v kontraste k dezinformáciám.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampaň môžete podporiť aj vy. 

Knižky (cca 100 ks na školu) by chceli  organizátori kampane dostať do základných a stredných škôl ku Dňu Zeme 22.4. Dostať tento komiks do čo najväčšieho počtu škôl je finančne náročné., preto vyhlásili kampaň na vyzbieranie finančných zdrojov (na tlač a distribúciu) od 6.3. do 5.4.2021. Pomôcť môže každý – okrem finančnej podpory aj zdieľaním tohto projektu medzi priateľmi. Či ho dostanú všetci školáci, záleží aj na vás.

Zdroj článku na EWOBOXe:
https://www.ewobox.sk/clanok/hrdinovia-klimy-idu-do-slovenskych-skol

https://noviny.pravda.sk/akcie/clanok/578058-hrdinovia-klimy-idu-do-slovensky-skol/

Ukážka na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=GA1rJM3MNEo