Medzinárodný deň stromov sme oslávili so žiakmi

Medzinárodný deň stromov sme oslávili so žiakmi

Význam stromov pre život na našej planéte je obrovský. Stromy nám poskytujú kyslík, suroviny ale aj tieň počas horúcich dní. Práve kvôli ich nezastupiteľným funkciám v prírode si ich pripomíname každoročne 20. októbra.

Myšlienka Dňa stromov, vznikla pôvodne v 19. storočí v americkom štáte Nebraska v hlave J. Sterling Mortona. Povolaním bol novinár, pričom sa vo svojich článkoch zaoberal hlavne poľnohospodárstvom a prírodou. Bol zástancom myšlienky, že prítomnosť stromov v okolí zlepšuje klímu ako aj pôdne vlastnosti a tieto informácie šíril prostredníctvom novín aj medzi širokú verejnosť. Nezostal však len pri písaní článkov, ale 4. januára 1872 navrhol zorganizovať „deň stromov“, do ktorého sa mohol zapojiť každý, kto mal chuť vysadiť stromčeky vo svojom okolí. Odhaduje sa, že v rámci tejto akcie bolo vysadených v štáte Nebraska viac ako 1 milión stromov. Postupne sa myšlienka osláv Dňa stromu rozšírila do celého sveta.

Správa Národného parku Malá Fatra si tento deň pripomenula výchovno-vzdelávacím programom Tajomstvo lesa pre prvákov so ZŠ Lichardová zo Žiliny a programom Opadalo lístie pre najmenších škôlkarov z MŠ Dobrého pastiera v Žiline a MŠ v Krasňanoch.

Obidva programy predstavili približne 130 deťom interaktívnou formou aké stromy môžu vo svojom okolí objaviť, prečo sú lesy a stromy dôležité, prečo listy opadávajú a prečo majú rôzne farby. Deti v MŠ pomohli Gaštankovi (postavičke z gaštanov) nájsť svojich kamarátov podľa rôznych listov, teda triediť listy stromov podľa tvaru. Preskúmali aj rôzne druhy živého dreva s kôrou, šišky a oriešky a taktiež sa deti naučili, ako stromy dýchajú a prečo sú pre nás a našu zem užitočné.

 

 

Spracovali: Mgr. Alena Badurová, pracovník pre environmentálnu výchovu a Ing. Miriam Balciarová, dendrológ,  Správa NP Malá Fatra