Nahliadnite do našej činnosti v rámci Dňa otvorených dverí vo Varíne

Nahliadnite do našej činnosti v rámci Dňa otvorených dverí vo Varíne

Školenie učiteľov s názvom Čo nové v ochrane prírody?

Tento týždeň od 9. do 13. novembra sa po celom Slovensku koná už sedemnásty ročník podujatia Týždeň vedy a techniky na Slovensku.

Cieľom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy.

Deň otvorených dverí vo Varíne

Správa Národného parku Malá Fatra a Škola ochrana prírody Varín sa každoročne zapájala do aktivít v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku podujatím pod názvom Deň otvorených dverí. Na tomto podujatí sa mohli žiaci z úst odborných pracovníkov správy a strážcov dozvedieť zaujímavosti o ich práci v teréne, o výskume a praktickej starostlivosti o živočíchy. Vyše 200 detí a mládeže zo škôl žilinského regiónu si minulý rok vypočulo informácie o rehabilitácii živočíchov a vtáčej kriminalite, o ochrane prírody v NP Malá Fatra, výskume medveďa hnedého v Malej Fatre, o významnom zimovisku vodného vtáctva na vodnej nádrži Krpeľany, o výskume vlkoch v Malej Fatre, či mohli získať prehľad z činnosť lesníka, botanika a zoológa v NP Malá Fatra.

Galéria našej činnosti

Nakoľko v tomto čase museli naše brány kvôli COVID-19 ostať zatvorené a nie je možnosť nás osobne navštíviť, môžete si pozrieť galériu fotografií z našej činnosti, čo môžete u nás vidieť a zažiť, keď to situácia dovolí. V roku 2019 sa všetkých výukových programov, exkurzií a akcií pre verejnosť, na projektoch, ktoré zrealizovala ŠkOP prostredníctvom troch pracovníčok, zúčastnilo 8 249 osôb.

Vyhodnotenie činnosti Školy ochrany prírody za rok 2019 si môžete podrobne prečítať TU v správe.

 

Ďakujeme za priazeň a tešíme sa na vašu účasť na našich aktivitách.

 

                                                                                                      FOTOGALÉRIA