Odmenili sme deti a žiakov v rámci BOCIANIEHO KLUBU

Odmenili sme deti a žiakov v rámci BOCIANIEHO KLUBU

Deti s bocianom na prst zo ZŠ Stará Bystrica

Súčasťou 20. ročníka Ekovýchovného programu Bocian bola aj 4. kategória Bocianí klub – kreatívne aktivity.

Cieľom bolo aby sa deti materských škôl, žiaci základných škôl, či rodiny s deťmi mohli zábavnou a hravou formou učiť o bocianovi. V rámci zverejnených samoobslužných pracovných listov mohli napríklad pomôcť bocianovi nájsť cestu k žabacej večeri, či do hniezda k mláďatám, poznávať čo chutí bocianom. Staršie deti si mohli precvičiť matematiku pri počítaní siluet bocianov, prečítať stopovú správu od bocianov, či lúštiť doplňovačku. Poskytli sme aj praktický návod na hru na bociany, ku ktorej si deti, alebo žiaci mali vyrobiť zobáky.

Kto sa zapojil?

Do bocianieho klubu nám sceny, či fotografie svojich dielok a vypracovaných pracovných listov poslali 2 materské škôlky a 5 základných škôl, spolu 144 detí a žiakov.

Konkrétne:

  • ZŠ Radvanská 1 v Banskej Bystrici – 24 žiakov 2. 3. a 5. ročníka
  • ZŠ s MŠ Harichovce – 49 žiakov 1., 2., 3. a 4. ročníka
  • ZŠ Turie – 13 žiakov 1. ročníka
  • ZŠ Hanušovce – 5 žiakov
  • ZŠ Stará Myjava – 10 žiakov 1. až 4. ročníka
  • MŠ Skalka nad Váhom – 18 detí II. triedy
  • MŠ Vlkanová – 19 detí
  • Bibka a Riško Chromý
  • škôlkari Andrej a Adrián Andrej
  • Paulínka Lihanová so sestričkou Eliškou
Vyhodnotenie

Vzhľadom k tomu, že sa nám zapojili základné aj materské školy i rodiny, tak sme sa rozhodli, že vylosujeme jedného výhercu z materských, základných škôl a jedného v rámci rodín, ktorí získajú balíček propagačných materiálov ako napr. miniklúč na určovanie vtákov Slovenska, vedomostné pexeso, Ekovýchovný program Bocian, omaľovanky živočíchov, pracovný zošit Vtáčí raj.

Balíčky zasielame na MŠ Vlkanová, ZŠ Stará Myjava a Bibke a Riškovi Chromým, ktoré dúfame, že ku koncu školského roka potešia.

 

Srdečne ďakujeme všetkým deťom a žiakom, ktorí sa zapojili do bocianieho klubu. Pani učiteľkám ďakujeme, že vedú a motivujú deti a žiakov k poznávaniu života bociana.

Vaša Škola ochrany prírody Varín, koordinátor Ekovýchovného programu Bocian

 

Spracovala: Miriam Balciarová, Ing., Správa NP Malá Fatra

Zdroj: Pracovné listy, hry a návody na tvorbu boli použité z didaktického materiálu Ekovýchovný program Bocian vydaného týmito partnermi financovaného z Programu ochrany prírody.

 

Galéria fotografií Bocianieho klubu