Oslávme zajtrajší Svetový deň sťahovavých vtákov piesňou

Oslávme zajtrajší Svetový deň sťahovavých vtákov piesňou

Autor: Ómar Runólfsson – Skylark - Aluda arvensis - Sönglævirki, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20342659

Vtáky nájdete všade, v mestách aj na vidieku; v parkoch a záhradách, v lesoch a horách, v mokradiach,  na brehoch potokov a riek. Spájajú všetky tieto biotopy a spájajú nás, pripomínajúc nám naše vlastné spojenie s planétou, prostredím, prírodou a navzájom. Sťahovavé vtáky nám tiež pravidelne pripomínajú cykly prírody.

Svetový deň sťahovavých vtákov sa oslavuje od roku 2006 vždy dva krát do roka, v druhú sobotu v máji a v októbri. Jednou z hlavných myšlienok na potrebu ochrany a oslavy vtákov bola aj skutočnosť, že vtáky boli často negatívne vnímané ako prenášači vtáčej chrípky.

Spievaj, lietaj, stúpaj ako vták!

Toto heslo je témou tohtoročného Svetového dňa sťahovavých vtákov, každoročnej svetovej kampane zameranej na zvyšovanie povedomia o sťahovavých vtákoch a potrebu ich ochrany na medzinárodnej úrovni. Tento rok sa kampaň zameria na fenomény ako vtáčí spev pripomínajúci melodickú pieseň a unikátny let vtákov. Takýmto lietajúcim spevákom je na Slovenku napríklad škovránok poľný. Tento nenápadný hnedastý vtáčik najčastejšie veľmi vytrvalo a melodicky spieva a zároveň letí vysoko k nebesiam. Takéto nástojčivé trilkovanie a trepotanie krídlami pritom môže trvať aj desiatky minút. Aj vy môžeme osláviť tento deň tým, že si ako škovránok zaspievate nejakú populárnu alebo ľudovú pieseň o vtákoch, čím si deň skvelo spríjemníte.  Spojte sa s ľuďmi a prírodou na celom svete a aktívne sa započúvajte do spevu vtákov, alebo pozorujte ich správanie. Zároveň svojimi hlasmi a tvorivosťou môžete vyjadriť spoločné ocenenie vtákov a prírody.

Pandémia nás naučila viac počúvať prírodu i vtáky

Počas súčasnej pandémie, ktorá spomalila a obmedzila mnoho bežných našich aktivít, nás na druhej strane naučila viac počúvať a sledovať prírodu a vtáky ako nikdy predtým. Pre mnohých z nás bol vtáčí melodický spev ako balzam na dušu a zdroj pokoja a radosti počas pandémie. Prírodovedci na celom svete sa zároveň zhodli na tom, že pandémia bola pre ľudstvo bezprecedentnou výzvou, ktorá priniesla úplne novú úroveň vnímania dôležitosti prírody a životného prostredia. Tento významný deň má za cieľ spojiť ľudí všetkých vekových skupín po celom svete k spoločnej túžbe oslavovať sťahovavé vtáky a zjednotiť sa v spoločnom globálnom úsilí na ochranu vtákov a ich biotopov, ktoré potrebujú na prežitie.

Poznávanie vtáčích hlasov – Škovránok poľný (Alauda arvensis)

 

Spoznajte vtáky Malej Fatry – minisúťaž

Pre školy, rodiny s deťmi sme pripravili samoobslužný pracovný list, v rámci ktorého môžete spoznať niektoré vtáky žijúce v Národnom parku Malá Fatra ako výra skalného, tetrova hoľniaka, bocian čierneho, orla skalného a rybárika riečneho. Tieto druhy sú chránené nielen zákonom o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z. z., ale aj Európskou úniou, smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva.

V pracovnom liste Vtáky Malej Fatry  najskôr priraďte číslo pod obrázkom vtáka do políčok v strednom stĺpci s názvom druhu. Následne spojte šípkou biotop, druh vtáka a jeho charakteristiku.

Do minisúťaže sa môžete zapojiť od 7. mája do 21. mája 2021, tým, že nám pošlete fotografiu, prípadne scen vyriešeného pracovného listu s menom na mail skopvarin@sopsr.sk.

Zo zaslaných správne vyriešených pracovných listov, potom vylosujeme jedného, ktorý získa kalendár Vtáky pri vode, miniklúč na určovanie vtákov Slovenska a sadu brožúr o NP Malá Fatra.

Účasťou v minisúťaži súhlasíte so spracovaním osobných údajov v rozsahu – meno a priezvisko, bydlisko, email adresa. Pozri súhlas DGPR.

 

Aktivity na oslavu sťahovavých vtákov budú prebiehať po celom svete

Väčšina pripravovaných udalostí po celom svete bude prebiehať aj online, nakoľko mnoho krajín je stále postihnutých pandémiou. Zapojiť sa môžu rôzne inštitúcie, školy či jednotlivci  prostredníctvom rôznych platforiem, webinárov, prednášok, pozorovaní vtákov, súťaží a pod.

Čo môžete urobiť vy?

  • mája sa môžete prostredníctvom aplikácie eBird zapojiť do celosvetového pozorovania vtákov na všetkých hlavných ťahoch sveta a pomôcť tak vytvoriť svetový rekord v najväčšom počte vtákov zaznamenaných v jeden deň. Toto pozorovanie organizuje Cornell Lab of Ornithology. Viac info na https://globalbirding.org/global-big-day
  • Nájdite populárne alebo ľudové piesne o vtákoch, môžete si ich aj zaspievať, čím si spríjemnite deň a zároveň si pripomeniete ich význam nielen pre človeka, ale aj v prírode. Skvelou je napríklad ľudová pesnička Čižíček, čižíček na CD Spievankovo https://www.youtube.com/watch?v=I6b7vyKO_Mw
  • Počas prechádzky môžete fotoaparátom zachytiť nejakého vtáka a podeliť sa o vydarený záber s priateľmi

 

Svetový deň sťahovavých vtákov nemusí byť len oslavou vtákov, môže to byť pre nás všetkých dôležitý okamih na zamyslenie sa nad našim vlastným vzťahom ku prírode ako takej.

 

Spracovali: Alena Badurová, Mgr. a Miriam Balciarová, Ing., Správa NP Malá Fatra

 

Použité zdroje:

www.worldmigratorybirdday.org

https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0kovr%C3%A1nok_po%C4%BEn%C3%BD

https://tech.sme.sk/c/20808007/spieva-a-lieta-zaroven-vzdusny-koncert-skovranka-moze-trvat-hodinu.html