Poznáme víťaza foto súťaže o Národnom parku Malá Fatra

Poznáme víťaza foto súťaže o Národnom parku Malá Fatra

Do našej mini fotografickej súťaži o národnom parku s názvom Vieš, ako sa volajú tieto miesta?“ sa zapojilo viac ako 20 súťažiacich. Dnes sme z nich vyžrebovali jedného, ktorý správne určil všetky fotografie v pracovnom liste a pomenoval jednotlivé prírodné krásy Malej Fatry.

Víťazom sa stáva:

Rebeka Kuklová

Výherkyňa získava vecnú cenu a propagačné materiály z ochrany prírody.

Srdečne gratulujeme!

Zároveň srdečne ďakujeme všetkým zapojeným súťažiacim a prajeme veľa krásnych zážitkov v Malej Fatre.

Správne odpovede si môžete pozrieť tu:

 

Spracovala:

Alena Badurová, pracovníčka pre environmentálnu výchovu v NP MF