Pozvánka na výstavu Národné parky Slovenska

Pozvánka na výstavu Národné parky Slovenska

Srdečne Vás pozývame na výstavu Národné parky Slovenska, ktorá je nainštalovaná v budove Správy NP Malá Fatra vo Varíne.

Výstava je určená pre 2. stupeň ZŠ a SŠ a je spojená s prednáškou o NP Malá Fatra a interaktívnymi aktivitami o národných parkoch Slovenska.

Nahlasovať sa môžete telefonicky alebo mailom na tel: 041/507 14 13, 0903 298 131; mail: skopvarin@sopsr.sk

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Spracovala:

Alena Badurová, pracovníčka pre environmentálnu výchovu v NP MF