Tohtoročná Hodina Zeme je hodinou solidarity s ľuďmi a planétou

Tohtoročná Hodina Zeme je hodinou solidarity s ľuďmi a planétou

V sobotu 26. marca 2022 o 20.30 miestneho času si svet opäť pripomenie Hodinu Zeme. Tohtoročná Hodina Zeme bude hodinou solidarity s ľuďmi a planétou.

Podujatie každoročne spája mestá, firmy i jednotlivcov vo viac ako 190 krajinách sveta. Symbolickým zhasnutím spoločne upriamujú pozornosť na environmentálne hrozby, ktorým čelí naša planéta. “Našou snahou je chrániť prírodu, no to je možné len v mieri. V týchto náročných časoch chceme na Hodinu Zeme vyjadriť solidaritu s ľuďmi a s planétou. Symbolickým zhasnutím pamiatok, reklamných pútačov či svetiel v domácnostiach na jednu hodinu pozývame ľudí z celého sveta, aby sa spojili a volali po bezpečnej, spravodlivej a udržateľnej budúcnosti pre všetkých,” uviedla riaditeľka WWF Slovensko Miroslava Plassmann.

WWF Slovensko v rámci Hodiny Zeme 2022 organizuje podujatie pre rodiny s deťmi na Primaciálnom námestí v Bratislave. 

Súčasťou podujatia bude maľovanie lesa na papier s certifikátom FSC, čo je papier vyrobený z dreva zo zodpovedne obhospodarovaných lesov a tento les bude viditeľný až potom, ako zhasne osvetlenie Primaciálneho námestia, Primaciálneho paláca a Starej radnice. “Maľovať s nami budú známi výtvarníci, ktorých diela by sme radi následne vydražili a výťažok použili na pomoc Ukrajine, v ktorej sa s každým dňom pokračujúceho vojnového konfliktu prehlbuje humanitárna kríza, ale aj dopady na prírodu, ktorá je tu jedinečná,” uviedla Settey Hajdúchová.

Na Ukrajine sa nachádza 35 % biodiverzity Európy, 70-tisíc druhov rastlín a živočíchov, z ktorých mnohé sú vzácne či endemické, je tu 50 mokradí medzinárodného významu a zhruba 100-tisíc hektárov pralesov. Vojnový konflikt zastavil ochranárske projekty, medzi nimi mapovanie a ochranu pralesov, z ktorých sa aj vďaka kolegom z WWF Ukrajina podarilo už vyše 60-tisíc hektárov zaradiť do najvyššieho stupňa ochrany, ale aj projekty revitalizácie mokradí, obnovy populácií jeseterov v riekach či reintrodukcie zubrov z Poľska do Černobyľskej biosférickej rezervácie.

 

Hodina Zeme vznikla z iniciatívy WWF v roku 2007 v Austrálii a upozorňovala na dôsledky zmeny klímy. Od roku 2011 sa koná aj na Slovensku, a to z iniciatívy Slovenskej astronomickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied a Slovenského zväzu astronómov. Spočiatku Hodina Zeme u nás upriamovala pozornosť na svetelné znečistenie, ktoré astronómov limituje v pozorovaniach. Od roku 2016 sa k organizovaniu podujatia pridalo WWF Slovensko a kampaň zamerala pozornosť na dôsledky klimatickej krízy, poškodzovanie prírody, vymieranie druhov rastlín a zvierat a pozýva ľudí a firmy, aby zmenili správanie a snažili sa žiť v rámci limitov planéty. Podujatie má tradíciu už i na Slovensku. Každý rok symbolicky vypínajú osvetlenie hrady, zámky, mestá i obce, ale aj reklamy súkromných spoločností.

Prehľad zapojených subjektov je na webe Hodiny Zeme: https://sas.astro.sk/hodinazeme/

 

Žilina sa v sobotu 26. marca zapojí do celosvetovej kampane Hodina Zeme

 

Dajte o Hodine Zeme vedieť svojej rodine, priateľom, susedom, kolegom, či zamestnancom. Podporte ich, aby sa aj oni zúčastnili Hodiny Zeme.

Buďte hlasom našej planéty. 

Pridajte sa aj VY!

 

VIAC INFORMÁCIÍ:
Hodina Zeme/Earth Hour  – podujatia vo svete
Hodina Zeme Slovensko – zapojené inštitúcie na Slovensku
Podujatie v Bratislave na Primaciálnom námestí

 

Spracovala: Miriam Balciarová, Ing., Alena Badurová, Mgr., Správa NP Malá Fatra