Viac ako 30-tisíc ľudí dalo slovenským pralesom 5-ku!

Viac ako 30-tisíc ľudí dalo slovenským pralesom 5-ku!

Aktivisti z mimovládnych organizácií WWF Slovensko a OZ Prales vo štvrtok 17. 9. 2020 odovzdali do rúk ministra životného prostredia Jána Budaja a ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Jána Mičovského petičné hárky s takmer 31-tisíc podpismi za vyhlásenie prírodnej rezervácie Pralesy Slovenska. Obaja ministri prisľúbili, že vyhlásenie rezervácie podporujú. Minister životného prostredia prisľúbil, že návrh predloží na niektoré z najbližších rokovaní Vlády SR.

V júni tohto roka spustili WWF Slovensko spolu s OZ Prales kampaň „Dajme pralesom 5-ku“, v ktorej žiadali o podporu verejnosť, aby petíciu podporili a dali pralesom najvyšší piaty, bezzásahový stupeň ochrany. Petíciu podporilo 30 759 ľudí. O vyhlásenie prírodnej rezervácie Pralesy Slovenska sa WWF Slovensko spolu s o.z. Prales usilujú už takmer tri roky. Najskôr zmapovali naše posledné zvyšky pralesov, následne pripravili návrh rezervácie a potom rokovali so zástupcami ministerstiev o jej vyhlásení.

Roky snaženia teraz konečne prinášajú ovocie. Aj vďaka podpore verejnosti získa najvyššiu ochranu 6 456 hektárov vzácnych starých lesov,  kde rastú naše unikátne tisícročné limby, päťstoročné smreky, štyristoročné duby či tristoročné buky a kde žijú vzácne druhy živočíchov ako napríklad hlucháň hôrny, medveď hnedý či rys ostrovid.

Mapovaním slovenských pralesov v rokoch 2009 – 2015 sa preukázalo, že sa u nás zachovalo 10 180 hektárov pralesov a pralesových zvyškov. Z toho je až 31 % nechránených alebo nedostatočne chránených (neplatí v nich 5. stupeň ochrany, ktorý ako jediný podľa zákona garantuje tzv. bezzásahový režim). Pralesy predstavujú pol percenta všetkých lesov Slovenska.

Pralesy v Národnom parku Malá Fatra

Niektoré lesné porasty v Malej Fatre sú človekom minimálne ovplyvnené (či už hospodárskymi, alebo rekreačnými aktivitami) a majú vlastnosti pralesa, pre ktorý je charakteristický výskyt stromov rôzneho fyzického veku a dostatok mŕtveho dreva vo všetkých stupňoch rozkladu. Medzi ďalšie vlastnosti pralesov patrí stálosť druhového zloženia, ekologická vyrovnanosť a samostatnosť, vysoká odolnosť voči vonkajším vplyvom a podobne. Takéto porasty nachádzame v Národnej prírodnej rezervácii (ďalej skratka NPR) Kľačianska Magura, NPR Šrámkova, NPR Šútovská dolina, NPR Rozsutec a v NPR Stratenec. Komplexy takýchto lesov majú veľký význam pre populácie veľkých šeliem (medveď, vlk, rys).

NPR Párač, foto M. Kalaš

NPR Rozsutec, foto M. Kalaš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: WWF Slovensko