Zajtra oslavujú strážcovia prírody svoj špeciálny deň

Zajtra oslavujú strážcovia prírody svoj špeciálny deň

Každý deň strážcovia prírody riskujú svoje životy, aby ochránili voľne žijúce živočíchy, či jedinečné prírodné miesta (biotopy) na celom svete. Každý rok, 31. júla, spomíname na zabitých strážcov, ktorí zomreli pri ochrane prírodného svetového dedičstva.

Prvý Svetový deň strážcov sa uskutočnil v roku 2007 pri príležitosti 15. výročia založenia Medzinárodnej federácie rangerov (International Ranger Federation, IRF). Tento deň podporuje 63 členských združení Medzinárodnej federácie rangerov (International Ranger Federation, IRF), Nadácia tenkej zelenej línie (The Thin Green Line), ale i organizácie, jednotlivci a školy, ktorí podporujú prácu strážcov a členov IRF na celom svete.

Strážcovia ako ochrancovia života na našej planéte Zem

Svetový deň strážcov prírody má poukázať na profesionálnu prácu strážcov chránených území pri ochrane svetového prírodného a kultúrneho dedičstva. Sú to práve strážcovia, ktorí stoja v prvej línii v boji za ochranu prírody a životného prostredia, či záchrany miznúcich druhov rastlín a živočíchov. Svetový deň strážcov ponúka možnosť podporiť ich životne dôležitú prácu, ktorá sa pohybuje od praktickej starostlivosti o chránené územia až po vzdelávanie a osvetu verejnosti.

Činnosť slovenských strážcov prírody

Hlavnou náplňou práce profesionálnych i dobrovoľných strážcov prírody chránených území sú terénne aktivity, pričom ide o široký rozsah pracovných úloh. Prioritnou činnosťou je výkon klasickej strážnej služby zameranej na dodržiavanie platných predpisov na úseku ochrany prírody a krajiny a dodržiavania podmienok rozhodnutí vydanými orgánmi štátnej správy ochrany prírody a krajiny. Ide napríklad o poškodzovanie brehových porastov, zásahy do vodných tokov, odvodňovanie mokradí, vjazd a státie motorovým vozidlom, neusmernený pohyb návštevníkov v chránenom územní, zber  lesných  plodov, bivakovanie a stanovanie na nevyhradených miestach. Zistené porušenia platných predpisov potom strážcovia riešia v blokovom konaní, napomenutím, alebo v závažných prípadoch podaním oznámenia orgánu štátnej správy ochrany prírody alebo orgánom činným v trestnom konaní.

Špecifická pozornosť sa venuje monitorovaniu a mapovaniu výskytu a stavu druhov flóry a fauny národného aj európskeho významu, starostlivosť o značenie hraníc veľkoplošných i maloplošných chránených území, starostlivosť o poranené živočíchy.

K praktickým manažmentovým opatreniam prináležia činnosti zamerané na ochranu a zachovanie rastlinných a živočíšnych druhov či celých spoločenstiev. K najvýznamnejším patria napríklad: kosenie, výruby a odstraňovanie biomasy na plochách s výskytom vzácnych druhov flóry, budovanie zábran pri migračných úsekoch obojživelníkov, budovanie reprodukčných lokalít pre obojživelníky, odstraňovanie inváznych rastlinných druhov,  inštalácia hniezdnych podložiek a búdok pre vtáky a adopcie u dravcov a sov.

24 rokov od založenia Asociácie strážcov chránených území Slovenska

Tento rok je to už 24 rokov odo dňa kedy strážcovia národných parkov a chránených krajinných oblastí Slovenska založili Asociáciu strážcov chránených území Slovenska. Dan Harťanský, prezident Asociácie strážcov chránených území Slovenska (ASCHÚS) dopĺňa: „Cieľom bolo organizovať pravidelné stretávanie sa slovenských strážcov a na týchto stretnutiach zabezpečiť ako vzdelávanie tak aj výmenu skúseností z ich práce. Od roku 2001 je naša asociácia riadnym členom Svetovej federácie strážcov (IRF) a od roku 2016 je členom Európskej federácie strážcov.“

 

Výkon strážnej služby, kontrola bivakovania, foto: T. Flajs

Vypúšťanie do voľnej prírody rehabilitovaného jastraba lesného, foto: NP MF

Pri práci strážcovia často riskujú a strácajú svoj život

Tento deň si tiež pripomíname a uctievame pamiatku zabitých alebo zranených strážcov pri výkone svojej práce v teréne na celom svete a podpore rodín a pozostalých po strážcoch.

Každý rok príde o život viac ako 150 strážcov prírody. Strážcovia často čelia smrteľnému nebezpečenstvu kvôli útokom pytliakov, pašerákov slonov a dreva, sú zabití napr. pri dopravných nehodách, zvieratami, či bojujú s požiarmi, záplavami a chorobami. Každoročne Nadácia tenkej zelenej línie (The Thin Green Line) zbiera hlásenia zabitých strážcov po celom svete a zostavuje ich zoznam ako Roll of Honor in Memoriam (Čestné uznanie strážcom po smrti). Podľa ich údajov za posledných približne 12 mesiacov zomrelo v Afrike 40 strážcov, 66 v Ázii, 24 v Amerike, 5 v Oceánii a 2 v Európe (údaje do 30 júna 2020). Zoznam však neobsahuje úrazy s trvalými následkami, ktorých určite nie je málo. V roku 2019 bolo pri výkone služby zabitých 162 strážcov.

Aj v Európe a na Slovensku nás navždy opustili kolegovia strážcovia

„Žiaľ stále prichádzame o našich kolegov, ktorí zahynuli pri výkone služby. Za posledných dvanásť mesiacov zahynulo vo svete pri výkone služby alebo na následky výkonu práce 137 strážcov. V tomto zozname sú aj naši dvaja kolegovia z Rumunska, ktorých zastrelili ilegálni drevorubači v pohorí Maramureš.  No a ani nás straty priateľov neobchádzajú. Našu asociáciu navždy opustili kolegovia strážcovia a priatelia Aladár Holmok, Maťo Škorvánek a Milan Hromada a Peter Štefanides.“ vysvetľuje Dan Harťanský, prezident Asociácie strážcov chránených území Slovenska (ASCHÚS). A pripája slová úcty a poďakovania: Uctime si v tento deň týchto 137 hrdinov, ktorí prišli o život pri plnení si svojich povinností. Toto sú naši statoční hrdinovia, ktorí dali všetko. Venujme im minútu ticha a zapáľme večer sviečku.

Poďakujme sa ale nielen tým čo priniesli obeť najväčšiu. Poďakujme sa všetkým strážcom za ich prácu v prospech nás, našej prírody, našej Zeme. Poďakujme sa ale aj rodinám strážcov, lebo bez ich podpory a pochopenia by svoje poslanie nemohli vykonávať.“

 

 

OSLÁVTE A PRIPOMEŇTE SI SVETOVÝ DEŇ STRÁŽCOV:

  • Zapálením sviečky a minútou ticha za strážcov, ktorí zomreli pri výkone svojej práce.
  • Zasadením stromu ako vyjadrením pocty všetkým strážcom po celom svete.
  • Porozprávaním sa s rodinou, priateľmi, kolegami a partnermi o práci strážcov.
  • Vzdelávaním miestnej komunity o význame chránených území na Slovensku a o dôležitej činnosti strážcov v jednotlivých národných parkoch a chránených krajinných oblastiach.

PODPORTE I VY PRÁCU STRÁŽCOV PRÍRODY

Medzinárodná federácia rangerov, IRF vyzýva širokú verejnosť a rangerov z celého sveta, aby poslali svoje vyjadrenia podpory a poďakovania.

Podporu môžete vyjadriť vytlačením PLAGÁTU (dole nižšie) a zverejnením svojej fotky s plagátom na sociálnych sieťach International Ranger Federation (IRF)

https://www.facebook.com/InternationalRangerFederation/ and

The Thin Green Line  https://www.facebook.com/thethingreenlinefoundation s použitím  #standwithrangers  #worldrangerday  #naturesprotectors

 

Popis: Svetový deň strážcov aktívne podporuje aj Dr. Jane Goodall, ako veľvyslankyňa Nadácie tenkej zelenej línie (The Thin Green Line), ktorá každoročne prezentuje posolstvo celému svetu o práci strážcov a vyjadruje podporu pozostalým rodinám strážcov.

 

 

 

 

Oslávte deň strážcov pri ochrane prírodných a kultúrnych pokladov sveta.

 

 

Spracovala: Miriam Balciarová, Ing.; ŠOP SR, oddelenie Školy ochrany prírody Varín