Ekovýchovný program BOCIAN

Bocian je celoslovenský ekovýchovný program, ktorý od roku 2001 organizuje Základná organizácia Bocian, Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny (SZOPK). Dlhoročne na ňom spolupracuje Štátna ochrana prírody SR prostredníctvom svojich organizačných zložiek (správ národných parkov, chránených krajinných oblastí a Regionálneho centra OP v Prešove).

20. ročník Ekovýchovného programu Bocian v roku 2021

Príbehy troch šeliem

“Príbehy troch šeliem” je spoločný projekt ŠOP SR, Správy NP Malá Fatra a Krajskej knižnice v Žiline.  V trojročnom cykle sa priblíži verejnosti (najmä deťom, žiakom a študentom) život medveďa, vlka a rysa.

V roku 2021 zhľadom na pandemickú situáciu je realizácia programu otázna, sledujte web Školy ochrany prírody Varín.

Viac o programe na http://npmalafatra.sopsr.sk/sprava-np/skola-ochrany-prirody/pribehy-troch-seliem/