Ekovýchovný program BOCIAN

Bocian je celoslovenský ekovýchovný program, ktorý od roku 2001 organizuje Základná organizácia Bocian, Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny (SZOPK). Dlhoročne na ňom spolupracuje Štátna ochrana prírody SR prostredníctvom svojich organizačných zložiek (správ národných parkov, chránených krajinných oblastí a Regionálneho centra OP v Prešove).

 Autorom programu a odborným garantom je RNDr. Miroslav Fulín CSc., koordinátor sčítania bociana bieleho na Slovensku.

Prečo práve bocian? Bocian biely je vďaka svojmu nápadnému spôsobu života v blízkosti ľudských obydlí vynikajúcim modelovým druhom pre environmentálnu výchovu. Deti, mládež sa naučia základy práce vedca – ornitológa, spoznajú etológiu bociana a v neposlednom rade si takto budujú vzťah k prírode.

Komu je určený program Bocian? Je určený najmä pre žiakov základných škôl, zapojiť sa môžu aj študenti stredných škôl, prípadne verejnosť.

Program prebieha od jari do jesene v danom kalendárnom roku.

Kliknutím na obrázok prejdete na 20. ročník Ekovýchovného programu Bocian v roku 2021.

 

Koordinátorom Ekovýchovného programu Bocian za ŠOP SR je Škola ochrany prírody vo Varíne

kontaktné osoby: Gabriela Kalašová, Miriam Balciarová, mail: skopvarin@sopsr.sk

 

Stránky venované predchádzajúcim ročníkom programu Bocian

Rok 2020http://www.sopsr.sk/web/?cl=9908
Roky  2017, 2018, 2019http://npmalafatra.sopsr.sk/sprava-np/skola-ochrany-prirody/bocian/