Ponuka na školský rok 2021 – 2022

Aktuálne od 1. apríla 2021, činnosť ŠkOP Varín zabezpečuje jeden pracovník pre environmentálnu výchovu a čiastočne sa na vybraných aktivitách spolupodieľajú aj ostatní pracovníci správy. Z tohto dôvodu došlo aj k zmenám pri objednávaní, realizácii a frekvencii výukových programov na jednotlivých školách.

⇒ VÝUKOVÉ PROGRAMY

  • ponúkame interiérové, terénne programy a exkurzie pre MŠ, ZŠ a SŠ
  • ponuku ako aj všeobecné podmienky programov nájdete na podstránke Výukové programy

 

⇒ EKOVÝCHOVNÝ PROGRAM BOCIAN

 20. ročník Ekovýchovného programu Bocian v roku 2021

 

⇒ PRÍBEHY TROCH ŠELIEM

V roku 2021 vzhľadom na pandemickú situáciu je realizácia programu pozastavená, sledujte web Školy ochrany prírody Varín.

Viac o programe nájdete na podstránke programu NP  Malá Fatra. 

 

Ponuka z predošlého školského roka 2019 – 2020

http://npmalafatra.sopsr.sk/ponuka-skoly-ochrany-prirody-v-skolskom-roku-2019-2020/