Ponuka na školský rok 2023 – 2024

Aktuálne od 1. septembra 2023, činnosť ŠkOP Varín zabezpečujú  dve pracovníčky S-NP Malá Fatra pre environmentálnu výchovu a čiastočne sa na vybraných aktivitách spolupodieľajú aj ďalší pracovníci správy.

 

⇒ VÝUKOVÉ PROGRAMY

  • ponúkame interiérové, terénne programy a exkurzie pre MŠ, ZŠ a SŠ
  • ponuku programov, všeobecné podmienky a cenník nájdete na podstránke Výukové programy

 

⇒ EKOVÝCHOVNÝ PROGRAM BOCIAN

                  Súťaž bola ukončená 30. septembra 2022. Vyhodnotenie súťaže TU.

20. ročník Ekovýchovného programu Bocian v roku 2021