20 mája, 2022

Deň vyučovania vonku sme oslávili so žiakmi mimo triedu

Včera, 19. mája sa konala celosvetová akcia Deň vyučovania vonku (Outdoor classroom day). V tento deň sa deti na celom […]
23 marca, 2022

Svetový deň vody poukázal na význam podzemnej vody

Od roku 1993 sa 22. marca po celom svete oslavuje Svetový deň vody. Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo tento deň na […]
22 marca, 2021

Svetový deň vody nás vyzýva: Vážme si vodu!

Už viac ako dvadsaťpäť rokov si každoročne 22. marca pripomíname dôležitosť vody v našich životoch v rámci Svetového dňa vody, ktorý […]