Deň vyučovania vonku sme oslávili so žiakmi mimo triedu

Deň vyučovania vonku sme oslávili so žiakmi mimo triedu

Včera, 19. mája sa konala celosvetová akcia Deň vyučovania vonku (Outdoor classroom day). V tento deň sa deti na celom svete učia vonku. Veď trieda nemusí mať štyri steny.

História dňa vyučovania vonku

V roku 2012 pätica škôl v Londýne oslavovala outdoorovú edukáciu v rámci kampane Deň prázdnej triedy, ktorú založila Anna Portch. V roku 2015 sa k tejto kampani pridalo už 600 škôl z 15 krajín. V roku 2016 sa kampaň premenovala na Deň vyučovania vonku. V roku 2017 sa do kampane zapojilo viac ako 2 milióny detí z viac ako 100 krajín. V roku 2018 to už bolo viac ako 3,5 milióna detí, pričom s 88 školami a 6 580 deťmi sa pridalo aj Slovensko. Impulzom pre zapojenie bol projekt Take me out, ktorý realizoval Strom života v partnerstve s občianskym združením INAK, Prešovskou univerzitou v Prešove a partnermi z Dánska, Veľkej Británie a Estónska.

Vplyv prírody na nás

Vplyvom prírody na nás, na naše zdravie a psychiku, sa zaoberalo viacero štúdií. Tie poukazujú napríklad na tieto skutočnosti. Pacienti s výhľadom na prírodné prostredie zo svojej izby sa zotavujú rýchlejšie a vyžadujú si menej liekov proti bolesti, ako tí, ktorí majú výhľad na mestské prostredie. Vysokoškolskí študenti s výhľadom na prírodu majú tiež lepšie výsledky na skúškach. Zamestnanci, ktorí vidia zo svojich kancelárii stromy a kvety, sú odolnejší voči stresu a sú viac zdraví. To všetko sa deje už pri samotnom pohľade na prírodu. Takže samotný pobyt v prírode má ešte lepšie a ohromujúcejšie účinky na naše zdravie a psychiku. Pobyt v prítomnosti rastlín znižuje koncentráciu stresového hormónu, znižuje krvný tlak a posilňuje imunitný systém. Čím viac prírody zažijeme v detstve, tým viac sa jej dožadujem v dospelosti a naopak. Čím menej jej zažijeme, tým menej nám chýba.

 

Vplyv učenia sa vonku na deti

Keď sa dospelých opýtate na ich spomienky z detstva, väčšina ich zážitkov sa odohrali vo vonkajšom prostredí. Pobyt v prírode však nemusí byť len o spontánnej hre. Outdoorová edukácia, obsahujúca prvky výchovy, vzdelávania a nadobúdania praktických skúseností a zručností, rozvíja kreativitu, flexibilitu, originalitu, kritické a hodnotiace myslenie. Deti si pri nej budujú vzťah so svetom živej i neživej prírody, rozvíjajú svoje sociálne a komunikačné zručnosti a posilňujú svoj imunitný systém. Vo vonkajšom prostredí zároveň zažívajú ohromný pocit slobody, vnútorného sebauspokojenia a šťastia. Učitelia, ktorí realizujú vzdelávanie vo vonkajšom prostredí, pozorujú u žiakov nasledovné zmeny: deti sa správajú lepšie, celá trieda má záujem učiť sa, jednotlivci, ktorým sa učilo ťažšie, sú vo vonkajšom prostredí úspešnejší.

So žiakmi mimo triedu v záhrade správy

Správa Národného parku Malá Fatra včera realizovala environmentálny vzdelávací program aj vonku v záhrade. Žiaci druhého ročníka zo ZŠ Belá absolvovali program Ako žabka o mokraď prišla, vrámci ktorého sme si poukázali na význam vody a mokradí pre náš život. Tým, že Správa má tento rok prvýkrát inštalované a obsadené hniezdo pre bociana v záhrade, mali žiaci jedinečnú príležitosť pozorovať a zažiť prílet samca bociana na hniezdo a jeho zvítavanie sa klepotom so samicou, ktorá poctivo sedí na vajíčkach. Zahrali si pexetrio z cicacov, pri ktorom sa naučili čím sa živia, aké majú stopy živočíchy a nakoniec vykladali potravné reťazce v rôznych biotopoch.

 

Pridajte sa k učiteľom, ktorí sa s deťmi učia vonku.

Ak ste sa nestihli zapojiť so žiakmi do tohto dňa, nevadí. Pre tých, ktorí preferovali viac učenie v triede, môže toto slúžiť ako impulz, aby s deťmi trávili viac času vonku. Učenie vonku môžete vyskúšať kedykoľvek a kdekoľvek. Učte sa v lese, na lúke, v záhrade, parku alebo na školskom dvore, urobte si výlet, túru alebo prechádzku. A čo robiť vonku? Môžete čítať príbehy, počítať, merať, maľovať, pozorovať, bádať a najmä si to užiť.

Prajeme veľa inšpirácií a radosti pri učení vonku.

 

Spracovala: Miriam Balciarová, NP Malá Fatra

zdroje: web EWOBOX

https://stromzivota.sk/stromoviny/novinky-zo-stromu/den-vyucovania-vonku-2022