Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Ekoplagátik 2023

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Ekoplagátik 2023

Ekoplagátik je výtvarná súťaž, ktorá je sprievodným podujatím 16. ročníka medzinárodnej súťažnej prehliadky plagátov s tematikou ochrany prírody a životného prostredia Ekoplagát 2023. Do výtvarnej súťaže sa celkovo zapojilo 17 základných škôl a 15 materských škôl, z toho boli tri školy mimo kompetenčného územia NP Malá Fatra – ZŠ Partizánske, Súkromná ZŠ Poprad a MŠ Cédrova Bratislava. Hodnotili sme v troch kategóriách z 208 prihlásených prác. Okrem troch víťazných miest v každej kategórii bola udelená aj Cena riaditeľky Národného parku Malá Fatra. Ceny oceneným autorom budú odovzdané v priebehu mesiaca január 2024.

Výstava prác bude inštalovaná od 19.12.2023 do 31.01.2024 v priestoroch Obecnej knižnice Varín. Obecná knižnica sa nachádza na ulici Jozefa Martinčeka 131 na druhom poschodí. Výstavu je možné si pozrieť počas výpožičných hodín, ktoré môžete nájsť na web stránke obce Varín – https://www.varin.sk/obecna-kniznica-varin.html . Žiadna zo zúčastnených výtvarných prác nebola vylúčená, ale z kapacitných dôvodov nebolo možné vystaviť všetky práce, avšak svoje zastúpenie majú všetky prihlásené školy.

Pri návšteve výstavy je možné hlasovať za najkrajší plagát. Každá výtvarná práca má svoje pridelené číslo. Hlasovať môžete do hlasovacej urny, ktorá bude umiestnená v blízkosti výstavy, vhodením hlasovacieho lístka s číslom Vami vybraného plagátu. Každý hlasujúci, ktorý uvedie svoje meno a priezvisko, a taktiež kontakt (e-mail alebo telefónne číslo), bude zaradený do žrebovania o vecnú cenu. Vyhodnotenie hlasovania prebehne po ukončení výstavy.

Výtvarné práce hodnotili:

Ing. Gabriela Kalašová – riaditeľka Správy NP Malá Fatra

Ing. Lucia Sibilová – krajinárka Správy NP Malá Fatra

a ostatní odborní pracovníci Správy Národného parku Malá Fatra

 

Víťazi výtvarnej súťaže Ekoplagátik 2023
 1. kategória – MŠ, deti do 6 rokov
 1. miesto: Aneta Dupalová, 5 rokov, Svet okolo nás, ZŠ s MŠ Hôrky

 

 1. miesto: Kristínka Szijartová, 5 rokov, Sova-lesný strážca, MŠ Bajzova, Žilina
 2. miesto: Kristína Koklesová, 4 roky, Pomáhame vtáčkom v zimeMŠ Nám. Janka Borodáča, Žilina

 

 1. kategória – 1. stupeň ZŠ – žiaci od 6 do 10 rokov
 1. miesto: Agátka Bartková, 10 rokov, Národný park je krásny, ZŠ Lichardova, Žilina
 2. miesto: Kolektívna práca žiakov zo 4.B triedy, 9 roční, Aj malé ruky dokážu veľké veci, Spojená škola Belá

 

 1. miesto: Dávid Záň, 8 rokov, Ochrana prírody, Spojená škola Kráľovnej pokoja Žilina

 

 1. kategória – 2 stupeň ZŠ – žiaci od 11 do 15 rokov
 1. miesto: Vanessa Staňová, 14 rokov, Môj oxygén, ZŠ s MŠ Lutiše
 2. miesto: Lilien Kvačkajová, 13 rokov, Ochrana prírody mojimi očami, ZŠ s MŠ Ondreja Štefku Varín
 3. miesto: Terézia Kyselová, Karolína Konkolová, Michaela Kyselicová, 12 – 13 ročné, Chráňme našu planétu, ZŠ s MŠ Ulica sv. Gorazda Žilina
Cena riaditeľky Správy Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne

Získava: Laura Wolfová, 5 rokov, Sova-lesný strážca, MŠ Bajzova, Žilina

 

Všetkým, ktorí sa zapojili do súťaže, či už žiakom, alebo aj ich vyučujúcim, ďakujeme  za ich čas a úsilie a výhercom srdečne gratulujeme!
Kolektív NP MF