Čistenie prírody v Terchovskej doline pri príležitosti Dňa Zeme

Čistenie prírody v Terchovskej doline pri príležitosti Dňa Zeme

Dnes, 22.apríla, si pripomíname DEŇ ZEME.
Každoročne sa práve v tento deň milióny ľudí na Zemi venuje aktivitám v prospech životného prostredia, ktoré nám pomáhajú uvedomiť si potrebu ohľaduplného správania sa k prostrediu okolo nás. Či už ide o účasť na environmentálnych prednáškach, vysádzanie stromčekov, alebo vyčistenie nejakého verejného priestoru, každý z nás môže aspoň malou troškou prispieť k lepšiemu životnému prostrediu okolo nás.
Správa NP Malá Fatra pri príležitosti Dňa Zeme organizuje budúci piatok, 3. mája 2024, čistenie prírody vo vybraných obciach Terchovskej doliny.
V spolupráci s obcami a s takmer 700 žiakmi škôl z obcí Varín, Krasňany, Dolná Tižina, Belá a Terchová spoločne vyčistíme prírodu okolo nás.
Nadácia Kia Slovakia podporí túto prospešnú akciu občerstvením pre žiakov zúčastnených základných škôl.
V prípade záujmu radi privítame medzi nami každého, kto má čas a chuť sa tejto akcie zúčastniť a tým odľahčiť prostredie okolo nás od zbytočného odpadu. Zraz v jednotlivých obciach je nasledovný:
Varín 8:00 Námestie sv.Floriána,
Krasňany 8:30 pred školou,
Dolná Tižina 8:30 pred školou,
Belá 8:00 pred školou,
Terchová 8:00 pred školou v centre, 8:30 pred školou v Struhárni.