Svetový deň vody nás vyzýva „Buďme zmenou“

Svetový deň vody nás vyzýva „Buďme zmenou“

22. marca už takmer tri desaťročia oslavujeme Svetový deň vody. Tému pre Svetový deň vody každoročne vyhlasuje OSN, ktorá je teraz adresovaná každému z nás. Kampaň s názvom Be the change, teda Buď zmenou, povzbudzuje ľudí ku zmene každodenných návykov, ku zmene spôsobu využívania a hospodárenia s vodou. Tento deň upriamuje pozornosť  i na vyriešenie krízy nedostatku vody a osvety v oblasti hygieny. 

Mať jednoducho k dispozícii pitnú vodu nie je samozrejmosť ani v 21. storočí. Svetová zdravotnícka organizácia uvádza, že minulý rok zomrelo na následky zlej kvality vody a hygieny až 1,4 milióna ľudí. 1 zo 4 ľudí, teda až 2 miliardy ľudí po celom svete, trpí nedostatkom pitnej vody. Zároveň existuje predpoklad, že do roku 2050 bude trpieť smädom až 7 miliárd ľudí.

Konferencia OSN o vode

Dnes sa v New Yorku začína trojdňová Konferencia OSN o vode 2023, ktorej zámerom je zvýšiť intenzitu činnosti všetkých zainteresovaných strán a odvetví. Každý jednotlivec, každá rodina, škola či komunita môže zmeniť situáciu tým, že zmení spôsob, akým používa, spotrebúva, prípadne spravuje vodu vo svojom živote. Tieto záväzky budú pridané do Akčného programu pre vodu, ktorého cieľom je pomôcť mobilizovať opatrenia na naplnenie globálnych zámerov a úloh smerujúcim k ochrane vody a jej zdrojov. Má dosiahnuť rýchly pokrok v plnení medzinárodne dohodnutých cieľov v oblasti vody a sanitácie, predovšetkým 6. cieľa udržateľného rozvoja: voda a sanitácia pre všetkých do roku 2030. Slovenskú delegáciu na konferencii OSN v New Yorku bude viesť minister životného prostredia Ján Budaj.

Počas Svetového dňa vody sa organizujú aj rôzne akcie pre širokú verejnosť, napríklad čistenie potokov, studničiek či priehrad, zdarma sa ponúkajú aj rôzne služby zamerané na otestovanie kvality pitnej vody.

Majme Svetový deň vody nielen 22. marca. Šetriť vodou môžeme pri každodenných rutinných činnostiach, napríklad tým, že skrátime čas sprchovania sa, nebudeme si umývať zuby pod stále tečúcou vodou, či tak, že si do pohára napustíme presne toľko vody, koľko vypijeme.

Urobme, čo môžeme.  Buďme zmenou.

 

 

 

Zdroje:

ŠOP SR: SVETOVÝ DEŇ VODY 2023: URÝCHLENÁ ZMENA

MŠP SR: Envirorezort si pripomína Svetový deň vody