Ponuka programov na január až marec

Pri príležitosti 35. výročia vyhlásenia Národného parku Malá Fatra (dňa 18. januára 1988) dávame do pozornosti výučbový program zameraný na ochranu prírody a biodiverzitu Malej Fatry:

Národný park Malá Fatra a ochrana prírody

Naďalej si môžete pozrieť výstavu Národné parky Slovenska nainštalovanú v priestoroch Správy NP Malá Fatra vo Varíne.

 

V mesiaci február a marec odporúčame programy zamerané na vodu a mokrade pre všetky typy škôl:

Vodný kolotoč  (pre MŠ)

Keď sa povie mokraď  (pre ZŠ, 1. 6. ročník)

Mokrade a Ramsarské lokality (pre ZŠ, 7. 9. ročník)

 

Bližšie informácie o výukových programoch, podmienkach výuky a cenník nájdete na nasledujúcich podstránkach, novinkách (kliknite na text):

Ponuka výchovno-vzdelávacích programov v školskom roku 2022/2023

Cenník environmentálnych programov pre školy platný od 1.9.2022

Objednávanie: Telefonicky alebo e-mailom na nižšie uvedené kontakty minimálne 1 týždeň vopred. 

Mgr. Alena Badurová, alena.badurova@npmalafatra.sk, 0903 298 131

Ing. Anna Žideková, anna.zidekova@npmalafatra.sk, 0902 793 295

 

Tešíme sa na spoluprácu.

Vaša Škola ochrany prírody Varín