15. ročník Ekoplagát Žilina už v septembri

15. ročník Ekoplagát Žilina už v septembri

Zrod myšlienky usporiadať výstavu plagátov na tému ochrany prírody a životného prostredia siaha do roku 1977. Jej autorom bol vtedajší riaditeľ Správy Chránenej krajinnej oblasti Malá Fatra,  pán Ing. Ján Pagáč. Názov EKOPLAGÁT vznikol na prvom spoločnom stretnutí organizačného výboru v Žiline dňa 6. februára 1978. Malo ísť zatiaľ o prvú výstavu tohto druhu v bývalej ČSSR a aj vo svete.

Viac ako 42-ročná história

Výstava bola slávnostne otvorená 25. októbra 1978 v Považskej galérii umenia v Žiline. Do prvého ročníka sa vtedy zapojilo 24 krajín a prišlo 412 plagátov. Od tohto roku sa každé tri roky bez prerušenia výstava organizuje, takmer všetky ročníky (okrem jedného, v roku 1996) boli realizované v spolupráci s Považskou galériou umenia v Žiline. Počas viac ako 42 rokov trvania výstavy boli členmi organizačných výborov, výberovej a medzinárodnej poroty  častokrát známe osobnosti  z radov ochranárov, umelcov, dizajnérov, grafikov, výtvarníkov, pedagógov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia.

EKOPLAGÁT má zvučné meno aj v zahraničí

EKOPLAGÁT Žilina si postupne budoval svoje meno nielen doma, ale aj vo svete, o čom svedčí naďalej veľký záujem o toto podujatie. V archíve Správy Národného parku Malá Fatra vo Varíne sa nachádza takmer dve tisícky unikátnych plagátov z celého sveta, od známych i menej známych autorov. Za posledné roky pribúda veľa mladých autorov, študentov stredných a vysokých umeleckých škôl, ktorí akoby prevzali štafetu od svojich predchodcov, z niektorých z nich sú dnes už ich pedagógovia, či  známi profesori významných univerzít po celom svete.

Pandémia Covid-19  takmer ohrozila aktuálny 15. ročník

Organizátorom tohto podujatia je Štátna ochrana prírody SR, Správa Národného parku Malá Fatra vo Varíne, ktorá úzko spolupracuje s Považskou galériou umenia v Žiline a od roku 2011 aj s Karpatskou iniciatívou pre mokrade. Gestorom súťažnej prehliadky je Ministerstvo životného prostredia SR.

Aktuálny 15. ročník tohto podujatia nečakane ohrozila celosvetová pandémia Covid-19. Aj napriek neľahkej situácii pre organizátorov, ako aj autorov z celého sveta, sa do súťaže napokon zapojilo 110 autorov a jedna medzinárodná organizácia z 21 krajín sveta s 279 plagátmi. Po prvýkrát v 40-ročnej histórii EKOPLAGÁT-u sa prihlásil aj autor zo Spojených arabských emirátov, prišli plagáty z Mexika, Uruguaja, Ekvádoru, Kuby, Azerbajdžanu, Uzbekistanu, USA, Taiwanu, Južnej Kórey, Japonska, Číny, Ruska, Bieloruska, Turecka, Iránu, Poľska, Nemecka, Francúzska, Českej republiky a Slovenska.

Medzinárodná porota vyberie víťazov online hlasovaním

Dňa 18. júna 2020 vybrala vo Varíne výberová porota zložená z odborníkov z oblasti výtvarného umenia, grafiky, dizajnu a životného prostredia 106 autorov a do súťažného trienále postúpilo 217 plagátov. Medzinárodná porota výnimočne pre tento ročník nebude zasadať deň pred otvorením výstavy, ale víťazov vyberie online hlasovaním. Víťazné plagáty a autori budú vyhlásení na otvorení výstavy dňa 17. septembra 2020 v Považskej galérii umenia v Žiline. Verejnosť si bude môcť výstavu pozrieť až do 15. novembra 2020.

 

Spracovala: Alena Badurová, Mgr., ŠOP SR, odbor EVVO, Škola ochrany prírody vo Varíne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slávnostné otvorenie súťažnej prehliadky EKOPLAGÁT v roku 1978 a príhovor p. Jána Pagáča, spoluzakladateľa podujatia, v priestoroch Považskej galérii umenia v Žiline.

Autor fotografie: archív Školy ochrany prírody Varín