Aktualizovali sme ponuku výukových programov

Aktualizovali sme ponuku výukových programov

Na základe postupne sa uvoľňujúcich opatrení v rámci ochorenia COVID-19, si Vám dovoľujeme opäť po dlhom čase ponúknuť možnosť využiť naše služby v rámci neformálnej environmentálnej výchovy pre žiakov Vašej školy.

Výukové programy sa dajú realizovať u nás na Správe Národného parku Malá Fatra vo Varíne, ale ponúkame aj možnosť, že lektor príde k Vám do školy či škôlky. Dĺžka programu je optimálne nastavená na dve vyučovacie hodiny, v škôlke program trvá maximálne 45 minút. V ponuke je možný aj výber terénnych programov, či exkurzie. Programy nie sú zatiaľ spoplatnené.

Zmenené podmienky realizácie výukových programov
Od 1. apríla 2021 má Škola ochrany prírody, ktorá je súčasťou Správy NP Malá Fatra, k dispozícii iba jedného pracovníka environmentálnej výchovy. Z uvedeného dôvodu meníme podmienky realizácie výukových programov. Zúčastniť sa môže len jedna trieda s maximálnym počtom 30 detí, nie je možné realizovať programy súbežne tak, ako v minulosti. Z kapacitných dôvodov nebudeme môcť reálne vyhovieť všetkým požiadavkám, vyhradzujeme si právo obmedziť rozsah realizovaných programov a aktivít na jednu školu. Uprednostňujeme školy v obciach, ktoré sú situované v ochrannom pásme Národného parku Malá Fatra.

Objednávanie na programy
Objednávať sa môžete mailom na adrese alena.badurova@sopsr.sk, alebo telefonicky, na číslach: 0903 298 131, 041/507 14 13. Odporúčame tiež sledovať našu webovú stránku Školy ochrany prírody Varín ako aj Facebook, kde priebežne zverejňujeme aktuálne informácie.

Všetky programy, či už u nás vo Varíne, alebo vo Vašej škole, sa budú riadiť aktuálnymi opatreniami v rámci ochorenia COVID 19, (rúška, dezinfekcia).

Tešíme sa na spoluprácu.

 

Všeobecné podmienky programov nájdete na podstránke Výukové programy

 Aktualizované výukové programy pre MŠ, ZŠ, SŠ na rok 2020/2021

Ponukový list pre materské školy

Ponukový list pre základné školy

Ponukový list pre stredné školy