Choď, odfoť a chráň – zapojte sa do letnej fotografickej súťaže

Choď, odfoť a chráň – zapojte sa do letnej fotografickej súťaže

Patríte k nadšencom turistiky a popri potulkách prírodou radi fotíte? Podeľte sa s nami o svoje letné turistické zážitky a my vás za to odmeníme! Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR), odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety spolu s odborom propagácie a marketingu, pripravila v rámci letných prázdniny fotografickú súťaž pre milovníkov našich chránených území, pod názvom 

PRÁZDNINY V PRÍRODE

Hlavným cieľom fotografickej súťaže je poukázať na osobitosti prírodných lokalít Slovenska, na neoceniteľnú hodnotu národných parkov, chránených krajinných oblastí a jaskýň.  Na Slovensku ešte stále nájdeme zachovalé alebo len málo pozmenené prírodné lokality predstavujúce jedinečné chránené územia. Ako málokde v Európe, vďaka hustej sieti značených turistických chodníkov a ciest, sa v nich nestratíte a ešte stále môžete zažiť pocit divočiny.

Ako sa do súťaže zapojiť:
  • Odfoťte a pošlite fotografiu, ktorú ste spravili na turistike, či prechádzke v chránených územiach Slovenska na turistických chodníkoch, na svahoch, pri jazerách, v jaskyniach a pod., pokúste sa zachytiť jedinečnosť daného chráneného územia.
  • Fotografia môže zachytávať živočíchy, rastliny aj krajinu. Na fotografii môžete, aj nemusíte byť odfotení.
  • Do súťaže sa zapojte cez facebookovú stránku ŠOP SR.
  • Fotografiu nahrajte do komentára v súťažnom príspevku zverejnenom na oficiálnej facebookovej stránke Štátnej ochrany prírody SR a snažte sa získať čo najviac „páči sa mi to / like“ pre Váš príspevok.

Svoje fotografie môžete posielať do 24.08.2020 do komentárov v príspevku o vyhlásení súťaže spolu s názvom lokality.

Pravidlá súťaže:
  • Súťaž je určená pre všetky vekové kategórie.
  • Každý súťažiaci môže do súťaže zaslať max. 1 fotografiu.
  • K fotografii nezabudnite pridať názov lokality kde fotografia vznikla.
  • Fotosúťaž potrvá do 24.08.2020.
  • Odoslaním fotograf súhlasí so spracovaním osobných údajov (PDF).
  • Zapojením sa do súťaže fotograf súhlasí so zdieľaním fotografie na sociálnej sieti a webovej stránke ŠOP SR s menom autora.

 

Viete, kde je hranica, kam až turista môže zájsť?

V súčasnosti je turistika v chránených územiach veľmi atraktívna, a to najmä z dôvodu pôvodných a veľmi dobre zachovalých ekosystémov, významných rastlín a živočíchov. Prispieva k tomu aj autentická kultúra území. V dôsledku stúpajúcej návštevnosti turistov je jedinečná príroda chránených území vystavená silnému tlaku. Prekračovanie hraníc ekologickej únosnosti spôsobuje najmä masový turizmus a rozvoj komerčných športov vo voľnej prírode. Tento záujem so sebou prináša mnohé negatívne javy, ktoré ovplyvňujú okolité územie.

Keďže máme veľa turistických chodníkov a značených trás, odporúčame Vám ich navštíviť v daných územiach. Pri návšteve národných parkov sa nezabudnite oboznámiť s návštevnými poriadkami, ktoré vymedzujú jednotlivé aktivity a oblasti určené v rámci území, aj pre aktuálne ročné obdobie. Návštevníci by mali dodržiavať zároveň zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Návštevné poriadky:

Tatranský národný park https://www.tatryportal.sk/tanap-tatransky-narodny-park/

NP Nízke Tatry http://napant.sopsr.sk/pre-navstevnikov/navstevny-poriadok/

NP Veľká Fatra http://npvelkafatra.sopsr.sk/navstevny-poriadok/

NP Malá Fatra http://npmalafatra.sopsr.sk/navstevnici/navstevny-poriadok/

NP Poloniny http://nppoloniny.sopsr.sk/navstevnici/navstevny-poriadok/

NP Muránska planina http://npmuranskaplanina.sopsr.sk/navstevnici/navstevny-poriadok/

NP Pieniny http://pienap.sopsr.sk/navstevny-poriadok/

NP Slovenský raj http://npslovenskyraj.sopsr.sk/navstevny-poriadok/

NP Slovenský kras http://npslovenskykras.sopsr.sk/navstevnici/navstevny-poriadok/

 

Vyhodnotenie

Hodnotenie bude prebiehať prostredníctvom FB. Vyhrávajú fotografie s najvyšším počtom hlasov/lajkov.

Vecné ceny môže získať 3 turisti/výhercovia:

ŠOP SR udelí špeciálnu cenu poroty zloženú z jej pracovníkov.

Víťazov vyhlási Štátna ochrana prírody SR prostredníctvom facebooku a výsledky nájdete aj na webovej stránke.

 

Tešíme sa na všetky fotografie.