Deň otvorených dverí 2023

Správa Národného parku Malá Fatra (Správa NP MF) Vás pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku
p o z ý v a  n a „Deň otvorených dverí“,
ktorý sa uskutoční dňa 7. novembra 2023 v priestoroch Správy NP MF vo Varíne v čase od 9:00 do 13:00 hod formou 45 minútových prednášok pre vopred prihlásené kolektívy.

Ešte stále sa môžu nahlásiť žiaci 2. stupňa základných škôl (ZŠ) a študenti stredných škôl (SŠ) a vybrať si z nasledujúcich prednášok s odbornými pracovníkmi a strážcami národného parku na témy:

2.stupeň ZŠ:

  • Bezpečný pohyb v NP Malá Fatra (7.-9.ročník)

SŠ:

  • Lesy Malej Fatry
  • Dôsledky masového turizmu na prírodu a ako sa správať zodpovedne v národnom parku
  • Práca botanika v NP Malá Fatra

Prednášky Sme stále pri zmysloch ?, Vtáčia kriminalita a práca strážcu v NP Malá Fatra, Bezpečný pohyb v NP Malá Fatra, Lesy Malej Fatry budú realizované v rámci projektu “Zachovanie a zlepšenie stavu vybraných druhov a biotopov v Národnom parku Malá Fatra” (ITMS2014+ kód: 310011CPM7), OPKŽP.

Prednášky budú prebiehať súbežne v dvoch zasadacích miestnostiach so začiatkom o 9:00, 10:00, 11:00 a 12:00 hod. Medzi prednáškami bude 15 minútová prestávka, počas ktorej máte možnosť si pozrieť výstavu o národných parkoch Slovenska inštalovanú vo vestibule správy.

Z organizačných dôvodov a pre veľký záujem počas minulých rokov sú prednášky limitované na jednu vyučovaciu hodinu (45 min) pre skupinu žiakov/študentov v zasadacej miestnosti s kapacitou 45 osôb, a v zasadacej miestnosti s kapacitou 20 osôb. Každá škola sa môže zúčastniť len na jednej prednáške. Za pochopenie ďakujeme. Prednášky nie sú spoplatnené.

Svoju účasť na prednáške nám, prosím, záväzne telefonicky nahláste najneskôr do 3. novembra 2023 do 12:00 hod. na nižšie uvedené telefónne čísla. Upozorňujeme, že po zarezervovaní všetkých prednášok bude nahlasovanie ukončené aj skôr.

Kontakt: Mgr. Alena Badurová – 0903 298 131, Mgr. Dana Repáňová – 0902 797 478

Na Vašu návštevu sa teší kolektív pracovníkov Správy NP Malá Fatra vo Varíne.