Deň Zeme sme oslávili aktívne spolu s Vami

Deň Zeme sme oslávili aktívne spolu s Vami

Sme radi, že pri príležitosti Dňa Zeme v priebehu asi dvoch týždňov sme sa mohli s Vami stretnúť a spoločne si pripomenúť jeho význam rôznymi aktivitami:

So škôlkarmi a pani učiteľkami z

  • Materskej školy pri Základnej škole s materskou školou Višňové 446,
  • Materskej školy, Mudrochova, Rajec,
  • Materská škola Suvorovova 2797/20 Žilina

sme sa stretli prostredníctvom výchovno-vzdelávacieho programu „Tajomstvo Lesa“, pričom deti sa dozvedeli, že les vypestovaný prírodou je veľká rodina, započúvali sa do zvukov lesa a na záver sa zahrali hru „Čo patrí a čo nepatrí do lesa“. Výchovno-vzdelávacím programom „Keď je krajina znečistená“ bola predstavená znečistená dedinka, kde žil strýko Ignác, ktorému deti pomocou rôznych aktivít, pomohli dedinku vyčistiť a naučili sa správne triediť odpad.

So zamestnancami skupiny SSE Holding sme sa stretli v tzv. “envirostane“ v areáli SSE, a.s. v Žiline sme interaktívnou formou prezentovali veľa zaujímavých informácii o slovenských národných parkoch prostredníctvom interaktívnej mapy a pobytových znakoch živočíchov v prírode.

 

 

 

 

 

So žiakmi a pani učiteľkami zo

  • Základnej školy s materskou školou Žaškov
  • Spojenej školy internátnej Žilina

prostredníctvom odbornej prednášky nášho zoológa na tému „Činnosť strážcu prírody v národnom parku“ a „Život vlčích rodín v Národnom parku Malá Fatra“ u nás na správe.

So žiakmi a pani učiteľkami zo

prostredníctvom čistenia prírody v širšom okolí škôl, ktoré sa nachádzajú v ochrannom pásme Národného parku Malá Fatra. Čistili sme priekopy okolo ciest, potoky, biokoridor, verejné priestranstvá v spomínaných obciach, pričom zvoz a likvidáciu vyzbieraného odpadu, ktorého nebolo málo, zabezpečili príslušné obecné úrady, za čo im ďakujeme.

Takisto chceme poďakovať MŽP SR za vrecia na odpad a rukavice a Nadácii Kia za poskytnuté občerstvenie vo forme ovocia, ktoré v pekný slnečný deň bolo príjemným osviežením.

Už teraz sa tešíme na ďalšiu spoluprácu a prajeme si, aby odpadu bolo z roka na rok menej, aby sme sa spolu stretávali na výchovno-vzdelávacích aktivitách v čistej prírode s voľne meandrujúcimi riekami, potokmi, bystrinami plných života.

 

Text: Ing. Anna Žideková

zdroj a fotogaléria na webe NP Malá Fatra

Foto: Zamestnanci Správy NP Malá Fatra