Deti odhaľovali tajomstvo lesa

Posledné dva utorky nás na Správe NP Malá Fatra vo Varíne navštívili dve skupiny detí z detského plaveckého centra.
Hravou formou sme s deťmi prebrali tému Tajomstvo lesa, t.j. čo je to les, čo ho tvorí, aké druhy lesov máme, aké sú funkcie lesa. Aký je rozdiel medzi prirodzeným lesom a lesom, ktorý vysadil človek sme si s deťmi názorne pohybovo stvárnili jednoduchou hrou, ktorou deti rýchlo pochopili, že rôznorodý prirodzený les je zdravší, odolnejší voči chorobám a škodcom ako monokultúra.
Zahrali sme sa aj lesné bingo, vďaka ktorému sa mohli deti naučiť zvuky zvierat niektorých živočíchov žijúcich v lese.
Taktiež sme sa spolu s deťmi učili stopy zvierat a povedali sme si pomôcky, ako rozlíšiť stopy živočíchov v prírode. Deti si taktiež vyrobili svoj vlastný Atlas stôp, ktorý si mohli so sebou zobrať.
Veríme, že program sa deťom páčil a ďakujeme, že takto zábavne a poučne sme im mohli spríjemniť prázdniny.
Tešíme sa nabudúce.