Dotazníkový prieskum názorov návštevníkov Národného parku Malá Fatra

Dotazníkový prieskum názorov návštevníkov Národného parku Malá Fatra

Správa Národného parku Malá Fatra aktuálne realizuje v letných mesiacoch dotazníkový prieskum názorov návštevníkov, na ktorom sa podieľa aj Škola ochrany prírody Varín. Prieskum je zameraný na analýzu súčasného tlaku turizmu na prírodu Malej Fatry, zhodnotenie významných ekosystémových služieb a bude podkladom pre spracovanie programu starostlivosti o národný park.

Metodika prieskumu nadväzuje na prieskum, ktorý realizoval tím odborníkov z Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2015. Rovnaký prieskum uskutočnila Správa NP Malá Fatra svojpomocne aj v roku 2018 a prinášame pár čísel z jeho výsledkov. 

Výsledky dotazníkového prieskumu z roku 2018

Dotazníky vyplnilo celkovo 602 návštevníkov, pričom 51 dotazníkov bolo vylúčených z hodnotenia z rôznych dôvodov, najčastejšie z dôvodu, že sa jednalo o neúplne vyplnený dotazník (napríklad bola vyplnená len prvá strana). Hodnotených bolo 551 korektne vyplnených dotazníkov. Zber dát prebiehal v teréne v lokalite Diery (Podžiar) a Šútovská dolina. Časť dotazníkov bola vyplnená elektronicky.

Z výsledkov prieskumu vyplynulo, že za najdôležitejší cieľ národného parku považujú respondenti ochranu prirodzených biotopov a druhov (označilo ho 84% účastníkov ankety).  Druhým cieľom v poradí bolo vzdelávanie a informovanie v ochrane prírody (65% ).  Naopak z národného parku by respondenti vylúčili zväčšovanie lyžiarskych stredísk (80% ) a budovanie novej turistickej infraštruktúry (hotely, kúpele, reštaurácie), ktoré označilo 64 % respondentov.

Čo sa týka dĺžky pobytu, tak 43% návštevníkov trávi čas v národnom parku formou jednodňového pobytu bez prenocovania.  Zvyšok návštevníkov využíva ubytovanie v najbližších obciach (najmä Terchová, Zázrivá, Belá).  Za ubytovanie návštevníci zaplatia v priemere 44,7 € na deň, za stravu 27,5€ na deň, takže návštevníci národného parku predstavujú pomerne zaujímavý ekonomický potenciál pre daný región.

Dotazníkový prieskum v roku 2020

Aktuálne sa prieskum bude realizovať v priebehu mesiacov júl a august na rôznych lokalitách národného parku – Podžiar, Šútovská dolina, Snilovské sedlo, Medziholie, Chata pod Chlebom, Chata pod Suchým, Chata na Kľačianskej Magure.

Chystáte sa počas prázdnin navštíviť Národný park Malá Fatra? Prosíme Vás, venujte svoj čas a poskytnite pracovníkom národného parku svoj názor. Všetky údaje budú dôverné a použité iba na účely výskumu. Vyplnenie dotazníka zaberie približne 10 minút.

K dispozícii je aj elektronická verzia dotazníka, ktorú nájdete na stránke Národného parku Malá Fatra, na odkaze sa dotazník otvorí v samostatnom okne – https://forms.gle/cFtXX49KiSFiwaY46

Elektronický dotazník vyplňte čo najskôr po svojom pobyte na území národného parku.
ĎAKUJEME!