Európsky deň národných parkov 2022 nás vyzýva znova sa spojiť s prírodou

Európsky deň národných parkov 2022 nás vyzýva znova sa spojiť s prírodou

Predstavte si deň, keď sa všetky parky a chránené územia stretnú v celej Európe, oslavujú svoje úspechy a deklarujú hodnotu a výhody európskych chránených území komunitám, tvorcom rozhodnutí a širšej verejnosti. Nuž, je to Európsky deň parkov EUROPARC!

O Európskom dni národných parkov

Európsky deň národných a prírodných parkov si každoročne pripomíname 24. mája. Tento deň vyhlasuje od roku 1999 organizácia Federácia prírodných a národných parkov v Európe (skratka EUROPARC), ktorá prináša množstvo podujatí zdôrazňujúcich potrebu ochrany chránených území na celom európskom kontinente. Dátum pripomína vytvorenie prvých deviatich národných parkov v Európe vo Švédsku dňa 24. mája 1909. Jeho cieľom je priblížiť ľudí k prírode a zvýšiť tak povedomie verejnosti o význame prírodných krás chránených území a zároveň informovať o dôležitosti ochrany a trvalo udržateľného riadenia týchto miest.

Tohtoročný Európsky deň parkov sa nesie v znamení výzvy: Prehodnoťme, obnovme, znovu sa spojme s prírodou

Čím by sme boli bez prírody? Je súčasťou nášho bytia. Sme od nej závislí, pokiaľ ide o naše duševné a fyzické zdravie, produkciu potravín, vzduch, ktorý dýchame… Náš vzťah k prírode je však v nerovnováhe. V dôsledku toho strácame nielen prírodné územia a biotopy, ale aj pocit spolupatričnosti. To je dôvod, prečo je čas prehodnotiť, obnoviť a znovu sa spojiť s prírodou! My sme príroda! Presne to vyzdvihuje dnešný Európsky deň parkov.

Chránené územia sú ideálnymi miestami na obnovu prírody a nášho vzťahu k nej. V neustále urbanizovanej Európe sa práve na týchto miestach môžeme skutočne uzemniť a cítiť, že aj my sme súčasťou prírody! Ako takú, ju musíme chrániť – teraz aj v budúcnosti. Naše chránené územia, národné parky každý deň usilovne pracujú, aby nám poskytli krásne miesta na opätovné spojenie s prírodou. Obnovujú prírodu a zachovávajú tieto krásne územia. Ako také prinášajú výhody celej spoločnosti, tak ich oslávme!

Video Rethink, Restore, Reconnect this European Day of Parks (Prehodnoťme, obnovme, znovu sa spojme s prírodou v rámci Európskeho dňa parkov)

Historická transformácia národných parkov na Slovensku

Symbolicky na Európsky deň národných parkov (24. mája 2021) postúpilo ministerstvo životného prostredia (ďalej MŽP) do legislatívneho procesu novelu zákona o ochrane prírody, ktorej výsledkom bola doteraz najväčšia transformácia Štátnej ochrany prírody SR na území 9 národných parkov. Kľúčovou súčasťou novely zákona bola snaha o jednotnú správu štátnych pozemkov v národných parkoch v 3., 4. a 5. stupni ochrany, ako aj väčšie kompetencie vo vedení národných parkov. Toto opatrenie je aj predpokladom pre výrazné urýchlenie zonácií národných parkov.

Od 1. apríla máme samostatné národné parky

Reforma národných parkov na Slovensku bola schválená Národnou radou Slovenskej republiky dňa 14. decembra 2021 novelou č.6/2022 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Na jej základe sa dňom 31. marca 2022 zriadili správy národných parkov i Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne, ktoré od 1. apríla 2022 získali právnu subjektivitu. Jednotná správa a právna subjektivita národných parkov prinesie nielen vyššiu kvalitu ochrany prírody a krajiny, ale aj socio-ekonomický rozvoj dotknutých regiónov.

Viac čítajte v článku Slovensko má od dnešného dňa samostatné národné parky.

Aktivity Správy Národného parku Malá Fatra

Tento týždeň má správa národného parku nabitý program. Dnes realizujeme interaktívny vzdelávací program pre deti predškolského veku v MŠ Trnové s názvom Keď je krajina znečistená, v rámci ktorého deti aktívne pomôžu ozdraviť znečistenú dedinku a naučia sa správne triediť odpad. Pokračujeme programov pre žiakov zo ZŠ Teplička nad Váhom, kde prváci a druháci sa dozvedia o význame vody a mokradí a štvrtáci sa naučia poznávať vtáctvo. Vo štvrtok zavítame do MŠ Hájik v Žiline so vzdelávacím programom Tajomstvo lesa. Piatok zakončíme medzinárodnou exkurziou s workshopom pre Univerzitu Komenského v Bratislave a ich hostí z Nemecka, ktorý sa uskutoční v rámci medzinárodného projektu Central-Eastern a vydáme sa do Šútovskej doliny a Vrátnej .

 

Spracovala: Miriam Balciarová, Ing., NP Malá Fatra

zdroje:

https://www.europarc.org/nature/european-day-of-parks/

http://www.sopsr.sk/web/?cl=20881