Jesenná práca v teréne

Teraz v čase opatrení v súvislosti s COVID-19, keď nie je možné realizovať výukové programy na školách, alebo v našich priestoroch vo Varíne, sa naša pozornosť viacej zameriava na realizovanie online vzdelávania, či realizáciu programov pre verejnosť prostredníctvom webových stránok a sociálnych sietí.

Včera sme sa vydali na jesennú prácu v teréne. Vyrazili sme z Hradskej doliny po červenej turistickej značke cez Plešel na chatu pod Suchým vo výške 1075 m n. m. s celkovou dĺžkou trasy deväť kilometrov.

Cieľom bolo naučiť sa pracovať v aplikácii Locus, vedieť si vytvoriť trasu, vytvoriť body záujmu i s pridanou fotografiou či panoramatickým videom.

Túto aplikáciu, prípadne podobnú, by sme chceli využiť pri príprave samoobslužnej poznávacej aktivity pre rodiny s deťmi. Formou súradníc a foto zadaní, hádaniek a hľadačiek počas trasy im vytvoriť zástavky pre zábavu aj poučenie.

Trasa v aplikácii Locus so zástavkami

Výhľad na časť Domašínskeho meandra

Majestátny buk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NPR Starý hrad so zrúcaninou

Pohľad na chatu pod Suchým

 

 

 

 

 

 

 

Je to stopa vlka, či psa?

V ľavo Biele skaly a v pravo vrch Suchý