Leto v Škole ochrany prírody

Prázdniny sa síce už blížia k svojmu koncu, ale my sme neprázdninovali.

Školy, centrá voľného času, či iné organizácie a inštitúcie si aj počas prázdnin pripravili rôzne akcie, väčšinou pre deti. Pani učiteľky sa stali inštruktorkami a pani vedúcimi v letných táboroch, učebnice nahradili výlety, exkurzie, letné školy. Dlhý čas, ktorý deti trávili doma za počítačmi, chceli dohnať zážitkami a novými poznatkami. Aj my sme boli ich súčasťou.

Počas mesiaca júl sme pre deti z denného letného tábora pri ZŠ v Belej pripravili deň v znamení veľkých šeliem a pre deti z Plaveckého centra v Žiline predstavili život v mokradiach. V auguste si ďalší turnus detí z Plaveckého centra v Žiline vyrobil ekopeňaženky z tetrapaku. Oprášili sme si problematiku odpadov, ktorá je stále aktuálna a horúca. Mottom dňa bolo, že najlepší odpad je taký odpad, ktorý vôbec nevznikne. Pre letnú školu v Belej a ZŠ Sv. Gorazda v Žiline sme pripravili aktivity na tému les. Naučili sa aké listy a plody patria k danému stromu, určiť podľa kôry názov stromu, zahrali si lesné bingo a čo do lesa patrí a nepatrí. Pre letnú školu v Kamennej Porube sme nachystali program zameraný na ochranu prírody v Lúčanskej Malej Fatre a rôzne iné zaujímavé a zároveň hravé aktivity, s ktorými sa deti nielen pobavili, ale sa aj niečo nové naučili.

Okrem toho nás môžete stretnúť aj na náučnom chodníku Diery v Terchovej, či na Snilovskom sedle vo Vrátnej doline, kde robíme dotazníkový prieskum a monitoring návštevnosti NP Malá Fatra.

Tak milí priatelia, nech vám zvyšok prázdnin ubehne zážitkovo, pokojne, aby sme sa v septembri mohli stretnúť v zdraví opäť u vás v školách, skôlkach, či v teréne, alebo na nejakej našej akcii pre verejnosť.

Ale o tom až na jeseň.

 

Spracovala: Alena Badurová, pracovníčka pre environmentálnu výchovu, NP Malá Fatra