Máme IBA JEDNU ZEM apeluje Svetový deň životného prostredia 2022

Máme IBA JEDNU ZEM apeluje Svetový deň životného prostredia 2022

Vo vesmíre sú miliardy galaxií. V našej galaxii sú miliardy planét. Ale existuje iba jedna Zem. Aké kroky podnikneme, aby sme žili udržateľne v harmónii s prírodou?

Piaty jún už každoročne patrí Svetovému dňu životného prostredia (World Environment Day), ktorý si pripomíname od roku 1973 a to na počesť prvej konferencie OSN o životnom prostredí, ktorá sa uskutočnila v švédskom Štokholme. Zmyslom je upriamenie pozornosti na globálne problémy spojené so životným prostredím a na spôsoby ich riešenia. Vo viac ako 150 krajinách spájajú svoje sily vlády, podniky, občianska spoločnosť, školy, celebrity, mestá a komunity a oslavuje sa prostredníctvom koncertov, environmentálnych aktivít, recyklačných a upratovacích kampaní.

Nosnou témou tohtoročného svetového dňa je slogan „Iba jedna Zem“, ktorý zdôrazňuje potrebu žiť trvalo udržateľným spôsobom v súlade s prírodou prinášaním transformačných zmien prostredníctvom politík a našich rozhodnutí smerujúcich k čistejšiemu a ekologickejšiemu životnému štýlu.

Aj po 50 rokoch heslo Štokholmskej konferencie je stále aktuálne

Rok 2022 je historickým míľnikom pre globálnu environmentálnu komunitu. Uplynulo 50 rokov od Konferencie Organizácie Spojených národov o životnom prostredí v roku 1972. Štokholmská konferencia podnietila vytvorenie ministerstiev životného prostredia a agentúr na celom svete a odštartovala množstvo nových globálnych dohôd na kolektívnu ochranu životného prostredia. Bolo to tiež miesto, kde sa spojili ciele zmiernenia chudoby a ochrany životného prostredia, čím sa pripravila pôda pre ciele trvalo udržateľného rozvoja. Téma vtedajšej konferencie bola „Iba jedna Zem“. Aj po 50 rokoch toto heslo je stále aktuálne a dôležité ako vtedy, pretože táto planéta je naším jediným domovom, ktorého obmedzené zdroje musí ľudstvo chrániť.

S prírodou v núdzovom režime chce kampaň #OnlyOneEarth k Svetovému dňu životného prostredia 2022, aby sme oslávili planétu prostredníctvom kolektívnych environmentálnych akcií. Kampaň obhajuje transformačné zmeny životného prostredia v globálnom meradle a  zameriava sa na opatrenia v oblasti klímy, ochrany prírody a znečistenia a zároveň povzbudzuje každého a kdekoľvek, aby žil trvalo udržateľným spôsobom. Aj keď naše individuálne spotrebiteľské rozhodnutia robia rozdiel, je to kolektívna akcia, ktorá vytvorí transformatívnu zmenu životného prostredia, ktorú potrebujeme, aby sme mohli vykročiť k udržateľnejšej a spravodlivejšej Zemi, kde môže prosperovať každý.

Začiatkom júna 2022 sa konalo vo Švédsku medzinárodné stretnutie na vysokej úrovni s názvom Stockholm+50. Minister životného prostredia a klímy a podpredseda vlády Švédska Per Bolund vyhlásil: „Ako hrdý hostiteľ Svetového dňa životného prostredia 2022 Švédsko upozorňujeme na najnaliehavejšie problémy životného prostredia, predstavíme iniciatívy našej krajiny a globálne úsilie o riešenie klimatických a prírodných kríz. Pozývame globálnu komunitu na celom svete, aby sa zapojila do dôležitých diskusií a osláv.

Podľa správy UNEP Making Peace with Nature vydanej začiatkom tohto roka znamená transformácia sociálnych a ekonomických systémov zlepšiť náš vzťah k prírode, pochopiť jej hodnotu a postaviť túto hodnotu do centra rozhodovania. Výkonná riaditeľka UNEP Inger Andersen povedala: „Dúfame, že v roku 2022 uvidíme svet, ktorý zatočí s tým najhorším z pandémie COVID-19. Robíme to však s vedomím, že naďalej čelíme trojitým planetárnym krízam v podobe klimatických zmien, straty prírody a znečistenia. Oznámenie Švédska a téma Svetového dňa životného prostredia, ktorá kladie prírodu a ľudí do centra environmentálnej pozornosti nám pripomína korene neúnavnej práce na ochrane nášho životného prostredia a dodáva životne dôležité impulzy globálnemu úsiliu správať sa opäť lepšie a zelenšie.“

Urobiť trvalo udržateľný život ako predvolenú možnosť

Skutočne transformačné možnosti musia byť dostupné, cenovo prijateľné a atraktívne pre ľudí, aby mohli robiť lepšie každodenné rozhodnutia. Mnohé z týchto možností môžu vytvoriť len väčšie subjekty ako národné vlády a samosprávy, finančné inštitúcie, podniky, medzinárodné organizácie a iné organizácie s právomocou predpísať a vydať pravidlá, sformulovať naše ambície a otvoriť nové obzory.

Praktický sprievodca #OnlyOneEarth udržateľným životom v súlade s prírodou načrtáva niektoré transformačné opatrenia, ktoré môžu organizácie a ľudia podniknúť. Inšpirujte sa týmito návrhmi a zistite, ako môžete mať najväčší vplyv!

Stiahnite si praktickú príručku #OnlyOneEarth

 

Aktivity v Národnom parku Malá Fatra

Jednou z foriem je aj účinná osveta a propagácia s cieľom posilniť ekologické a environmentálne povedomie zmenou životného štýlu a zmenou správania každého z nás. Tak ako v mnohých krajinách, tak aj my v Národnom parku Malá Fatra si pripomenieme Svetový deň životného prostredia nielen 5. júna, ale počas celého mesiaca, prednáškami, praktickými aktivitami a terénnymi exkurziami, ktorých sa zúčastnia nielen deti z materských škôlok ale aj stredoškoláci.

Konkrétne začneme prednáškou na tému veľké šelmy a klimatická zmena pre žiakov ZŠ zo Žiliny Hájik; na ZŠ Lichardovej v Žiline zrealizujeme žiacky projekt pre štvrtý ročník s názvom Motýle Slovenska; na Strednej odbornej škole poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline budeme diskutovať so stredoškolákmi o klimatickej zmene; pre žiakov zo ZŠ Cirkevnej Sv. Gorazda v Žiline uskutočníme vzdelávacie programy vtáčí život, tajomstvo lesa, voda a mokrade; na ZŠ s MŠ Ondreja Štefku vo Varíne prežijeme interaktívne dopoludnie plné vzdelávacích aktivít; téme Keď je krajina znečistená sa budeme venovať v MŠ Gbeľany; pre žiakov zo ZŠ Terchová uskutočníme vzdelávací program veľké šelmy a pre žiakov ZŠ Belá Vtáčí život; s deťmi z MŠ v Lysici si predstavíme život vlka v programe Ako vlk nezožral červenú čiapočku; tému odpady s praktickými aktivitami zrealizujeme v ZŠ Tepličke nad Váhom a so žiakmi zo ZŠ Stankovany si poukážeme na význam vody a mokradí pre náš život.

V rámci terénnej exkurzii po NCH Diery so žiakmi zo ZŠ Cirkevnej Sv. Gorazda v Žiline a žiakmi zo ZŠ Dinina po NCH Jánošíkovým chotárom v Šípkovej sa zapojíme aj do čistenia územia od odpadkov v rámci iniciatívy Ministerstva životného prostredia SR Čisté Slovensko.  

 

Snažme sa naučiť žiť v dobrovoľnej skromnosti, aby prírodné zdroje a ekosystémové služby, ktoré nám naša planéta zdarma poskytuje, zostali aj pre budúce generácie.

Vychovávajme mladú generáciu v tomto duchu.

 

Spracovala: Miriam Balciarová, Ing., Správa NP Malá Fatra

 

Zdroje:

World Environment Day Website: https://www.worldenvironmentday.global/

UNEP Website: https://www.unep.org/

UN website: https://www.un.org/en/observances/environment-day

Facebookhttps://www.facebook.com/unep/

Instagramhttps://www.instagram.com/unep/

YouTubehttps://www.youtube.com/unenvironmentprogramme