NAJreport pre bociana – staň sa reportérom aj ty!

NAJreport pre bociana – staň sa reportérom aj ty!

Autor fotografie: Zuzana Chytilová, Svet detí

Zahrajte sa na ozajstných reportérov. Vyhrňte si rukávy a pomôžte skvalitniť život a udržať zdravé prostredie v krajine (nielen) pre bocianov. Je veľa aktivít, ktoré môžete sami alebo spoločne s kamarátmi či rodinou vymyslieť a zrealizovať vo svojej obci, meste. Svoje skutky zaznamenajte a inšpirujte ostatných. Možno práve váš nápad bude motiváciou pre ďalších.

Štátna ochrana prírody SR v spolupráci so Základnou organizáciou Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny Bocian a s podporou Lichtenštajnskej Nadácie CICONIA spustila už 21. ročník Ekovýchovného programu Bocian, ktorého sa dlhoročne zúčastňuje aj Národný park Malá Fatra.

Okrem hlavnej aktivity, ktorou je pozorovanie vybraného hniezda bociana bieleho sa v rámci Svetového dňa Zeme (22.4.2022) spustila aj voliteľná aktivitu s názvom „NAJreport pre bociana“. Heslo kampane: „Ochrana prírody a zachovanie biologickej rozmanitosti“. Cieľom tejto súťaže je zapojiť žiakov základných a stredných škôl, verejnosť a rodiny s deťmi, jednotlivcov ale aj tímy do aktivít spojených so zachovaním biologickej rozmanitosti a poukázať tak na význam ochrany prírody.

NAJreport pre bociana je bez obmedzení – či ide o fyzickú aktivitu ako napríklad pomoc pri čistení území alebo inšpiratívny kreatívny nápad, ktorý poukáže na význam ochrany prírody a zachovania biologickej rozmanitosti. Všetky aktivity priaznivé pre harmonický vzťah človeka s prírodou sú vítané.

ZAŠLI

Do súťaže sa môžete zapojiť veľmi jednoducho. Stačí formou fotografie alebo videa zaznamenať aktivitu, ktorú ste zrealizovali, pripraviť krátku reportáž a spolu s popisom a menom (menami) poslať ju elektronicky regionálnemu koordinátorovi – Alene Badurovej, mail: alena.badurova@sopsr.sk.

Súťaž trvá až do konca septembra 2022, takže priestor na kreatívne nápady spojené s ochranou prírody je naozaj veľký.

Vaše zaslané reportáže na správu národného parku postúpia do celoslovenského výberu. Víťaznou sa stane reportáž, ktorú odborná porota označí za najvýstižnejšiu. Okrem toho je však možné získať aj špeciálne ocenenie, a to v kategórii najvtipnejšia reportáž a najtímovejšia reportáž. Dôležité kritériá hodnotenia budú myšlienka reportáže, celkový dojem, aktivita, súvis s danou témou, a samozrejme, originalita.

Odmenený bude každý, keďže všetci súťažiaci budú mať možnosť prezentovať svoje reportáže na pripravovanej žiackej konferencii.

Všetky informácie o Ekovýchodnom programe Bocian ako aj o súťaži NAJreport pre bociana nájdete internetovej stránke ŠOP SR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spracovala: Miriam Balciarová, Ing., Správa NP Malá Fatra