Nová aplikácia Turistický semafor

Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR a Slovenskou agentúrou životného prostredia spustilo tento víkend úplne nový informačný portál pre všetkých turistov v oblastiach chránených území tzv. TURISTICKÝ SEMAFOR. Cieľom je zaznamenať preťažené turistické destinácie, odľahčiť ich a ponúknuť turistom inú alternatívu zaujímavej lokality.

Vypuknutie pandémie spôsobilo zvýšený pohyb turistov aj v oblastiach chránených území. Príroda je ideálne prostredie na relax, oddych a načerpanie nových síl. V niektorých obľúbených lokalitách však dochádza k nadmernej vyťaženosti, čo v konečnom dôsledku neprospieva samotným turistom, ani prírode.

Nová webová aplikácia Turistický semafor ponúkne návštevníkom prehľadnú mapu vyťaženosti jednotlivých lokalít v národných parkoch a chránených krajinných oblastiach. V prípade vyťaženosti lokality sa tak budú môcť návštevníci rozhodnúť pre inú destináciu v okolí podľa vlastného uváženia alebo na základe odporučenia samotného semaforu. Ministerstvo životného prostredia SR spolu so Štátnou ochranou prírody SR a Slovenskou agentúrou životného prostredia tak chcú zabezpečiť komfort turistov pri oddychu v prírode a zároveň odľahčiť vyťažené lokality pre zachovanie prírodných procesov.

Mapa turistického semaforu obsahuje hranicu národných parkov a chránených území a turistické chodníky so samostatným farebným značením. Na mape tak návštevník nájde potrebné informácie o vyťaženosti danej turistickej lokality. V prípade zvýšenej návštevnosti bude daná lokalita svietiť červenou farbou, na základe čoho si návštevník bude môcť vybrať inú menej vyťaženú lokalitu v okolí, svietiacu napríklad zelenou farbou. Oranžová farba bude označovať lokality so zhoršeným komfortom pobytu v prírode. Samotná mapa turistického semaforu bude pravidelne aktualizovaná každý deň o 10:00 ráno, pričom v súčasnosti je do projektu zapojených 230 turistických lokalít. Podrobné informácie je možné nájsť na internetovej stránke www.turistickysemafor.sk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: článok Štátnej ochrany prírody SR

www.turistickysemafor.sk