Objavuj Karpatskú prírodu – víkendová výzva

Objavuj Karpatskú prírodu – víkendová výzva

Mokraď s iskerníkmi, páperníkmi a orchideami päťprstnicami; autor: A. Dobošová

 Zúčastnite sa podujatia BioBlitz v Karpatoch!  Pripojte sa k výzve!

Karpaty sú poslednou veľkou európskou divočinou, symbolom prírodnej a kultúrnej rozmanitosti.

Pripojte sa k historicky prvému BioBlitzu, teda spoločnému monitoringu prírody v chránených územiach Karpát!

Medzi 13. a 15. májom sa spoja výskumníci, školské skupiny, občania, milovníci divokej prírody, poľnohospodári a ďalší, aby pomohli zdokumentovať neuveriteľnú rozmanitosť karpatskej prírody.

 

Je to jednoduché a zábavné

Pomocou aplikácie iNaturalis, kde si vytvoríte vlastný profil, stačí odfotiť chrobáky, motýle, vtáky, cicavce, rastliny, machy či huby, jednoducho všetko živé, čo sa vo vašom najbližšom chránenom území nachádza.

V našom prípade tak môžete urobiť pri návšteve národného parku, nezabudnite však dodržiavať návštevný poriadok a rešpektovať chránené druhy. Aj popri chodníku viete nájsť rôzne zaujímave rastliny a živočíchy. 

Pokiaľ sa jedná o pestovaný či chovaný druh, nezabudnite to v pozorovaní poznačiť.  Tešíme sa na vás v Karpatoch!  ?

Pre viac informácií navštívte stránky: https://carpathians.citizenscience.cz/

Stránka projektu: https://www.inaturalist.org/projects/meet-the-carpathian-nature-2022-bioblitz-weekend

aplikácia iNaturalist: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.inaturalist.android&hl=sk&gl=US

Pár riadkov navyše na vysvetlenie

Výzva “Objavuj karpatskú prírodu” je príkladom tzv. občianskej vedy, kedy sa verejnosť zapája do výskumu. Viac informácii na wikipédii.

Správa NP Malá Fatra má v oblasti občianskej vedy dlhoročnú skúsenosť, na rovnakom princípe sú založené naše tradičné monitoringy šeliem.

Aj aktivity známeho Ekovýchovného programu Bocian majú  prvky občianskej vedy.

iNaturalist je projekt občianskej vedy a zároveň sociálna sieť pre prírodovedcov, dobrovoľníkov a biológov založená na zdieľaní pozorovaní po celom svete.  Bola založená v roku 2008.  Komunita má viac ako pol milióna užívateľov, ktorí prispeli viac ako 56 000 000 pozorovaniami.  iNaturalist je spoločná iniciatíva Kalifornskej akadémie vied a National Geographic Society.  Pozorovania sa vkladajú prostredníctvom webového formulára, alebo mobilnej aplikácie. Viac informácii na wikipédii.

BioBlitz je časovo ohraničené podujatie, ktorého cieľom je zaznamenať všetky živé druhy v určenej oblasti.

Do budúcna plánujeme viac takýchto aktivít, aj prostredníctvom aplikácie iNaturalist môžete počas svojich turistických výletov prispieť k poznaniu prírody Malej Fatry.

 

Spracovala: Gabriela Kalašová, NP Malá Fatra