Odštartovali sme 22.ročník Ekovýchovného programu BOCIAN

Odštartovali sme 22.ročník Ekovýchovného programu BOCIAN

Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne ako regionálny koordinátor v rámci svojho kompetenčného územia dáva do pozornosti spustenie 22.ročníka Ekovýchovného programu BOCIAN.

S jarným príletom bocianov bielych (Ciconia ciconia) zo svojich zimovísk na Slovensko Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) vyhlásila otvorenie celoslovenského ekovýchovného programu BOCIAN, ktorý trvá od 01. apríla do 30. septembra 2023. Tento rok ide už o 22. ročník tohto výnimočného monitorovacieho programu založenom na princípoch občianskej vedy.

Cieľom programu je zvýšiť záujem mladých ľudí o prírodovedné pozorovanie a zapojiť ich do odbornej činnosti – práce vedca, ornitológa. Mladý ľudia majú tak možnosť spoznať etológiu bociana, rozšíriť si ekologické poznatky cez poznávanie života bociana a získať údajov o stave populácie bociana bieleho. Bocian biely je vďaka svojmu nenápadnému spôsobu života v blízkosti ľudských obydlí vynikajúcim modelovým druhom pre environmentálnu výchovu a pre budovanie vzťahu k prírode.

HLAVNÁ AKTIVITA PROGRAMU:

Pozorovanie vybraného hniezda bociana bieleho (Ciconia ciconia)

KTO SA MÔŽE ZAPOJIŤ? 

Žiaci/študenti sa môžu zapojiť prostredníctvom svojich učiteľov, ale aj individuálne. Pozorovateľom môže byť jeden žiak alebo kolektív žiakov/študentov.

V prípade, že jedno hniezdo budete pozorovať ako kolektív, určí sa vedúci tímu pozorovateľov, ktorý bude zapisovať do karty hniezda údaje na základe pozorovaní od celého kolektívu. Kolektív zašle za jedno hniezdo len jednu spoločnú hniezdnu kartu. V poznámke sa uvedie menovitý zoznam pozorovateľov.

AKO SA ZAPOJIŤ?

Staňte sa bádateľmi a pozorovateľmi, všímajte si všetky maličkosti, ktoré súvisia s príletom bocianov, prípravou hniezda, znáškou vajec, vyliahnutím mladých, ich prvé výlety z hniezda až po odlet bocianov. Hniezdo môžete pozorovať kedykoľvek a akokoľvek často. Pozorujte priebeh hniezdenia bociana bieleho vo svojom blízkom okolí, pričom si zaznamenávajte významné udalosti na hniezde do ročnej evidenčnej karty hniezda, tzv. hniezdnej karty.

Vyplnené “hniezdne karty” je potrebné zaslať najneskôr do 30.septembra, 2023 regionálnej koordinátorke programu vrámci kompetenčného územia NP Malá Fatra

Mgr. Alene Badurovej na mail: alena.badurova@npmalafatra.sk.

Zo všetkých zapojených žiakov/študentov budú v októbri vyžrebovaní traja, ktorí obdržia od ŠOP SR vecné ceny.

Viac informácií o programe ako aj vzor hniezdnej karty nájdete tu ? ŠOP SR vyhlasuje 22. ročník Ekovýchovného programu BOCIAN

 

Text: Ing. Anna Žideková