Poniklece, poslovia jari pod snehom

Poniklece, poslovia jari pod snehom

Medzi prvé jarné kvety patria aj poniklece. Určite nemôžu chýbať v žiadnej skalke na záhradke a v jarných mesiacoch netrpezlivo vyzeráme, kedy nám ju zatraktívnia. Tieto nápadne modrofialové, chlpaté až huňaté byliny kvitnúce od marca až do mája, považujeme za poslov jari.

V dobe kvitnutia by ste však listy poniklecov márne hľadali. Prízemné listy sú v čase kvitnutia nevyvinuté, vyrastajú až po odkvitnutí a sú takisto chlpaté. Poniklece patria do čeľade iskerníkovité (Ranunculaceae). V prírode sa vyskytujú od pahorkatín po subalpínsky až subniválny stupeň. Rastú na teplých krovinatých a trávnatých stráňach, kde sú ozdobou vápencových a dolomitových skál.

Jedovaté krásky

Vedeli ste, že poniklece sú jedovaté? Najmä ich nadzemná časť obsahuje jedovatú účinnú látku proanemonín. Pri kontakte s kožou pôsobí silne dráždivo, spôsobuje zápal pokožky. Jej vnútorné požitie pôsobí utlmujúco na nervový centrálny systém. Vyvoláva zvracanie a hnačky. Uvoľnené toxíny spomaľujú srdečný tep a znižujú krvný tlak natoľko, že môže dôjsť až ku kóme.  Ak by dobytok náhodou zožral čerstvé rastliny môže to u neho spôsobiť žalúdočné a črevné zápaly, podráždenie obličiek a prítomnosť krvi v moči.

Monitorovanie poniklecov

V jarných mesiacoch sa uskutočňuje v územnej pôsobnosti Národného parku Malá Fatra monitoring chránených druhov, konkrétne ponikleca slovenského (Pulsatilla slavica) a prostredného (Pulsatilla subslavica). Bezpečne ich odlíšime práve v čase kvitnutia, podľa starých, minuloročných listov. Poniklec slovenský od prostredného odlíšime najmä počtom listových jariem a šírkou listových úkrojkov dospelých listov. Jeho čepeľ je zložená z 1 – 2 jariem lístkov a listové úkrojky sú 15 – 25 mm široké. Poniklec prostredný má 2 – 3 jariem lístkov a listové úkrojky sú 7 – 12 mm široké.

Monitorovanie poniklecov sťažilo tohtoročné premenlivé aprílové počasie, najskôr bolo teplo a potom zima a sneh. Poniklece už rozkvitnuté, alebo len v puku sme našli učupené ako fialové kuriatka a prikryté bielou perinou. Na lokalite v Národnej prírodnej rezervácii v Tiesňavách sme napočítali 120 jedincov ponikleca slovenského. Dosť možné, že značná časť bola schovaná pod 10 centimetrovým snehom, lebo v minulosti ich tu bolo aj 1000 jedincov. Na tejto lokalite sa vykoná opätovná kontrola, keď sa sneh rozpustí. Na druhej lokalite na genofondovej lokalite vo Vraninách sme na skalách už bez väčšej snehovej pokrývky zaznamenali približne 500 kusov ponikleca prostredného.

Ohrozujúce faktory a ilegálny zber

Najväčšou hrozbou pre tieto rastliny je zarastanie expanzívnymi bylinami a zalesňovanie ich prirodzeného biotopu najmä borovicou lesnou a čiernou, ťažba horniny, zošliapanie, vypaľovanie biotopu vo vegetačnom období a hnojenie okolitých plôch.

Tým, že poniklece sú dekoratívne rastliny a obľúbené skalničky, často ich postihuje aj ilegálny zber rastlín z voľnej prírody. Voľne rastúce jedince sú vykopávané a presádzané do záhrad. Málokto však vie, že poniklece sa zle presádzajú, pretože patria medzi byliny s dlhým koreňom. Pritom v záhradníctvach, či tržniciach je možné bez problémov si zakúpiť rôzne šľachtené kultivary sadeníc, prípadne semienka.

Aj pri monitorovaní poniklecov sa veľmi často stretávame s touto ilegálnou činnosťou. Nachádzame poškodenie biotopu a miesta po ich vykopaní. Poniklece sú chránené druhy podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, podľa červeného zoznamu ohrozených druhov cievnatých rastlín Slovenka sú zaradené medzi takmer ohrozené (NT) a dokonca sú chránené aj Európskou úniou v rámci smernici o biotopoch Smernica rady č. 92/43 / EHS. Spoločenská hodnota ponikleca slovenského a prostredného predstavuje podľa vyhlášky Z.z. č. 24/2003 sumu 23 eur za jeden kus. Takúto sumu by ste zaplatili za jeden vykopaný poniklec, čo je podstatne vyššia suma aj o dvadsať eur, ako keď si ho legálne kúpite v záhradníctve. 

 

Text spracovala: Miriam Balciarová, Ing., Správa NP Malá Fatra

 

Zdroj: https://www.biomonitoring.sk/Registration/AtlasAnimal/Detail/93372?ReturnPage=Stats_AtlasAnimal

https://www.biomonitoring.sk/Registration/AtlasPlant/Detail/93379?ReturnPage=Search&ReturnPageParameters=words%3Dponiklec%20slovensk%C3%BD

https://sk.wikipedia.org/wiki/Poniklec_slovensk%C3%BD

https://www.nahuby.sk/atlas-rastlin/Pulsatilla-slavica/poniklec-slovensky/koniklec-slovensky/ID7465