Ponuka spolupráce na školský rok 2021/2022

Ponuka spolupráce na školský rok 2021/2022

Milí pedagógovia,

Na úvod sa chceme poďakovať za Vašu spoluprácu a využívanie aktivít Školy ochrany prírody Varín nielen počas školského roku, ale aj cez letné prázdniny v rámci letnej školy či denných táborov, a zároveň Vám zaželať úspešný štart do nového školského roku 2021/2022,  bez čo najmenších epidemiologických obmedzení. Aj v tomto školskom roku Vám chceme pripomenúť možnosť využiť naše služby.

Všetky bližšie informácie o našich programoch a podmienkach ich realizácie nájdete v záložke Pre školy a na podstránke Výukové programy.

 

Všetky programy, či už u nás vo Varíne, alebo vo Vašej škole, sa budú riadiť aktuálnymi opatreniami v súvislosti s ochorením COVID 19  v súlade s podmienkami príslušného RÚVZ.

 

Tešíme sa na spoluprácu.

 

Mgr. Alena Badurová, pracovník pre environmentálnu výchovu, Správa NP Malá Fatra