Posledný augustový víkend už pravidelne patrí Medzinárodnej noci netopierov

Posledný augustový víkend už pravidelne patrí Medzinárodnej noci netopierov

Sú to tajuplné, pritom veľmi zaujímavé a ešte aj dnes málo poznané živočíchy. Ľudia oddávna pripisovali netopierom rôzne vlastnosti, žiaľ, v našich končinách hlavne negatívne. Vďaka ich vzhľadu boli ešte v nedávnej minulosti považované za diablových spoločníkov a pod. Sú opradené množstvom mýtov a povier, vďaka ktorým sú neprávom zatracované a označované za krvilačné príšery. Je to skutočne tak? Ešte aj dnes sa niektorí ľudia celkom zbytočne boja týchto tvorov a nerozumne im ubližujú. Práve pomôcť prekonať tieto neopodstatnené obavy a strach z netopierov je cieľom Medzinárodnej noci netopierov (International Bat Night). 

Pravidelne sa koná od roku 1997, kedy ju prvýkrát vyhlásil sekretariát Dohody o ochrane európskych populácií netopierov (The European Bat Agreement, EUROBATS). V rámci podujatí sa po celom svete širokej verejnosti poskytujú odborné informácie, prezentujú ukážky a najnovšie poznatky z výskumov a prekonáva sa tak bariéra medzi človekom a netopierom. Je to dôležité aj z dôvodu, že netopiere neraz využívajú ľudské stavby pre svoj život, a tak dochádza k častým kontaktom s človekom. Mimochodom, ak vás vo vašom okolí trápia komáre, tak práve netopiere vám s nimi pomôžu. Vedeli ste, že jeden netopier uloví za jednu noc približne 3.000 kusov komárov?

Netopier veľký alebo staršie netopier obyčajný (lat. Myotis myotis) je na Slovensku široko rozšírený a je zákonom chránený. Žije najmä v pahorkatinách, lesoch a v podkroviach, zriedkavo v podzemí.   Foto: P. Kaňuch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netopiere sú našimi častými spolubývajúcimi

Na Slovensku žije 28 druhov netopierov a určitá časť z nich nachádza svoje úkryty práve v našich obydliach. Pôvodne obývali prírodné biotopy, ako sú jaskyne a  pôvodné pralesy, kde si nachádzali úkryty v dutinách starých stromov. S postupnou zmenou krajiny a rozvojom ľudských sídiel však dochádzalo k miznutiu ich pôvodných stanovíšť a netopiere tak hľadali náhradné priestory, v ktorých by mohli žiť. A tie im paradoxne ponúkol človek v podobe svojich sídlisk. Niektoré druhy netopierov sa na urbanizované prostredie adaptovali natoľko, že ich už inde ani nenájdeme. Najčastejšie sa v panelových domoch v rôznych vetracích otvoroch a v štrbinách medzi panelmi vyskytuje raniak hrdzavý a večernica malá, ktorej postačí aj škára medzi panelmi, priestor pod okenným parapetom alebo pod plechom na fasáde či streche budovy.

Podkrovné priestory, veľké a nerušené strechy kostolov a historických budov sú vhodné pre netopiera veľkého a podkovára malého, vzácnejšie aj podkovára veľkého, podkovára južného a netopiera brvitého. Štrbiny pod plechom a medzi doskami využívajú dva druhy ucháčov, ktoré sú charakteristické dlhými ušnicami, a tiež aj večernica malá a večernica pozdná. V poslednom období však dochádza k masívnemu zatepľovaniu obvodových plášťov panelových domov, čím zanikajú ich vhodné stanovištia. Navyše zatepľovanie panelákov často prebieha v skorej jari, keď netopiere ešte spia (počas zimy hibernujú), a celé kolónie tak zostávajú zaživa pochované v dutinách pod zateplením, kde umierajú pomaly od hladu a smädu.

Pri zatepľovaní je potrebné pomocou rúrok umožniť netopierom vyletieť z úkrytov (vetracích otvorov) a inštalovať búdky ako náhradu.  Zdroj: Spoločnosť pre ochranu netopierov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čo robiť, ak nájdete netopiera?

Všetky druhy netopierov sú na Slovensku zákonom chránené, a to vrátane ich stanovíšť, a manipulovať s nimi môžu len oprávnené osoby. V prípade akéhokoľvek nálezu netopierov s nimi nemanipulujte a určite netopiera svojvoľne neodstraňujte z jeho úkrytu, pretože by ste tým porušili zákon. Svoj nález oznámte príslušnému pracovisku Štátnej ochrany prírody SR, prípadne Spoločnosti pre ochranu netopierov, alebo príslušnému príslušnému okresnému úradu životného prostredia, ktorí sa o ne postarajú.

Zimné obdobie a náhodný nález zimujúcich netopierov – v prípade nálezu zimujúcich netopierov (napríklad v podkroví alebo pivnici) je nutné ich nerušiť a nechať ich prezimovať. V prípade ich vyrušenia v zimnom období by sa netopiere mohli prebudiť a následne uhynúť z vyčerpania.

Pri náleze aktívneho netopiera na jar a v lete – ak nájdete aktívneho netopiera napríklad v byte, je ideálne ho nechať samého odletieť. Preto v miestnosti zhasnite svetlo, otvorte okná a počkajte až netopier odletí. V prípade nálezu zraneného netopiera ho uložte do škatule s handrou a plytkou miskou s vodou a svoj nález oznámte Štátnej ochrane prírody SR, Spoločnosti pre ochranu netopierov, prípadne príslušnému okresnému úradu životného prostredia.

Ak ste našli netopiera počas stavebných prác – v tomto prípade okamžite zastavte svoje práce a nález netopiera oznámte stavebnému úradu a okresnému úradu životného prostredia, kontaktovať môžete aj Spoločnosť pre ochranu netopierov. Nezabúdajte, že netopiere sú zákonom chránené vrátane ich stanovíšť (úkrytov) a v prípade ich rušenia alebo odstránenia vám hrozí vysoká pokuta (až do výšky 33 190 €) a trestné stíhanie.

Do záhrady môžeme prilákať netopiere aj tým že, rozvešiame pre ne špeciálne búdky. Búdky umiestňujeme na záveternú stranu budovy, môže ich byť aj niekoľko vedľa seba. Zdroj: Portál Urob si sám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veríme, že práve takéto medzinárodné dni a akcie v rámci nich konané, pomôžu verejnosti vybudovať si pozitívny vzťah k netopierom ako k málo poznaným chráneným živočíchom.

 

Spracovala: Miriam Balciarová, Ing.; ŠOP SR, Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, Škola ochrany prírody Varín

Zdroj:

Eurobats

Spoločnosť pre ochranu netopierov