Poznáme víťazné plagáty 15. ročníka EKOPLAGÁTU

Poznáme víťazné plagáty 15. ročníka EKOPLAGÁTU

Slávnostné otvorenie medzinárodnej výstavy EKOPLAGÁT v Považskej galérii umeniA v Žiline

Medzinárodná odborná porota vo štvrtok 17. septembra na slávnostnom otvorení výstavy vyhlásila ceny za najlepšie diela v medzinárodnej súťažnej prehliadke plagátov s tematikou ochrany prírody a životného prostredia. Zabodovali plagáty zo Slovenska, Nemecka, Poľska ale aj z Číny. Do 15. ročníka súťažnej prehliadky EKOPLAGÁT postúpilo 217 plagátov od 106 autorov a jednej organizácie. Výstavu najlepších plagátov si môžete prísť pozrieť do Považskej galérie umenia v Žiline až do 15. novembra.

Hlavná cena – GRAND PRIX

DREWINSKI Lex, nar. 1951, Nemecko – Poľsko

za kolekciu plagátov

  1. Without Title 1, 2018, 100 x 70 cm
  2. Without Title 2, 2019, 100 x 70 cm
  3. Without Title 3, 2020, 100 x 70 cm
  4. Without Title 4, 2020, 100 x 70 cm

Porota ocenila trvalý a hlboký záujem L. Drewinského o ekologickú situáciu sveta, schopnosť vyjadriť zásadné postoje, odkryť a jednoduchou údernou výtvarnou skratkou zobraziť hlboké myšlienky.

Grand Prix, Drewinski Lex, Without Title_1

Grand Prix, Drewinski Lex, Without Title_2

Grand Prix, Drewinski Lex, Without Title_3

Grand Prix, Drewinski Lex, Without Title_4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. CENA

BELIČÁK Miroslav, nar. 1992, Slovensko

za plagát

Domino Efekt, 2019 100 x 70 cm

1.cena, Beličák Miroslav, Domino Efekt

 

V graficky jasnom výstupe formou úsporného vyjadrenia s vnútornou dynamikou autor Miroslav Beličák v plagáte Domino efekt vypovedal alarmujúcu výpoveď.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CENA

OSMAN Marek, nar. 1960, Poľsko

za kolekciu plagátov

  1. Eco / Ego, 2018, 70,4 x 100 cm
  2. Hot Problem, 2020, 100 x 70,2 cm
  3. Homovirus, 2020, 100,1 x 70,2 cm
  4. Pandemic Box, 2020, 100 x 70,1 cm

Autor Marek Osman sa venuje problematike ekológie z rôznych strán a pohľadov. Nebojí sa meniť aj výtvarný pohľad v prospech myšlienky.

 

2. cena, Osman Marek, Eco / Ego

2. cena, Osman Marek, Hot Problem

2. cena, Osman Marek, Homovirus

2. cena, Osman Marek, Pandemic Box

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CENA

KOVALENKO Mykola, nar. 1973, Slovensko

za plagát

Dialogue with Nature, 2019, 100 x 70 cm

3.cena, Kovalenko Mykola, Dialogue with nature

Autor sa v plagáte Dialóg s prírodou venuje dôležitej ekologickej oblasti živej prírody v meste. V čistom precíznom grafickom obraze ukázal silu prírody.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČESTNÉ UZNANIE POROTY

JAVORIK Peter, nar. 1982, Slovensko

za plagát

Naturalistic Shapes and Forms, 2020, 100,4 x 70 cm

Autor v plagáte Prírodne tvary a formy vo vnútorne dynamickej výtvarnej skratke a farebnej smelosti obrazovej metafory zobrazil život človeka a prírody.

ČESTNÉ UZNANIE POROTY

WEIXU  Wei, nar. 1970, Čína

za súbor 4 plagátov

Life Has no Garbled Code, 2020, 100 x 70 cm

Autor v súbore 4 plagátov Príroda nemá skomolený kód v noblese ázijského umenia zobrazuje výzvu k rešpektovaniu prírody  a k obdivu jej krásy.

Čestné uznanie poroty, Peter Javorik, Naturalistic shapes and forms

Čestné uznanie poroty, WeiXu Wei, Life has no garbled code 1

Čestné uznanie poroty, WeiXu Wei, Life has no garbled code 2

Čestné uznanie poroty, WeiXu Wei, Life has no garbled code 3

Čestné uznanie poroty, WeiXu Wei, Life has no garbled code 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceny udeľované samostatne mimo prácu poroty jednotlivými organizáciami

ČESTNÉ UZNANIE MINISTERSTVA  ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR

PARIZEKOVÁ Tereza, nar. 2000, Slovensko

za plagát

Svet PET, 2019, 58 x 42 cm

Cena MŽP, Parizeková Tereza, Svet PET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČESTNÉ UZNANIE MINISTRA ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ SR

ELIÁŠOVÁ Dominika, nar. 2002, Slovensko

za plagát

Save Up Water, 2020, 85 x 60 cm

Cena MZVaEZ, Eliašová Dominika, Save up water

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČESTNÉ UZNANIE GENERÁLNEHO RIADITEĽA ŠTÁTNEJ OCHRANY PRÍRODY SR

KOTIKOVÁ Karolína, nar. 1999, Slovensko

za plagát

Can You Find at Least One Jellyfish?, 2020, 100,4 x 70 cm

Cena GR ŠOP SR, Kotíková Karolína, CAN YOU FIND AT LEAST ONE JELLYFISH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENA KARPATSKEJ INICIATÍVY PRE MOKRADE

HAŠČÁK Andrej, nar. 1976, Slovensko

za plagát

WATER IS LIFE, 2017, 100 x 70 cm

Cena, CWI, Andrej Haščák, Water is life

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Členovia medzinárodnej poroty:

Mgr. Dana Doricová, SR

Doc. Pavol Choma, SR

RNDr. Ján Kadlečík, SR

Prof. Wladyslav Pluta, PL

Doc. Jan Rajlich ml., ČR

Mgr. Mira Sikorová, SR