Poznáme výhercov kvízu o Malej Fatre

Poznáme výhercov kvízu o Malej Fatre

Mesiac sa mohla široká verejnosť zapojiť do súťažného kvízu s názvom Kvízujte o Malej Fatre, ktorý pri príležitosti 33. ročného jubilea Národného parku Malá Fatra vyhlásila Štátna ochrana prírody SR, Škola ochrany prírody Varín.

Hlavným cieľom súťažného kvízu bolo poukázať na význam, dôležitosť a neoceniteľnú hodnotu Národného parku Malá Fatra a dozvedieť sa zaujímavosti o ohrozených rastlinách a živočíchoch.

Ako dopadol kvíz? 

Svoje vedomosti si otestovalo a kvíz vyplnilo 94 účastníkov, pričom len štyria z nich vyplnili dotazník dvakrát, čo podľa časovej značky mohlo byť spôsobené dvojitým stačením tlačidla odoslať. Maximálny počet 27 bodov dosiahlo 23 účastníkov. Najmenej dosiahnutých bodov bolo desať. Správne i nesprávne odpovede si každý účastník mohol pozrieť hneď po vyplnení kvízu.

Aké znalosti preukázala verejnosť z Malej Fatry?

Najviac správnych odpovedí mala otázka č.4. v znení – Ako sa volá vodopád turistami najviac vyhľadávaný s výškou 38 metrov, ktorý je napájaný Mojžišovými prameňmi? Správne na ňu odpovedalo až 93 jednotlivcov a nemali problém označiť, že to je Šútovský vodopád.

Druhá otázka s najviac správnymi odpoveďami bola otázka č. 1., v ktorej úlohou bolo uviesť aký je najznámejší vrchol v znaku Národného parku Malá Fatra. 89 účastníkov správne uviedlo, že je to Veľký Rozsutec. Za ňou nasleduje otázka č.2, v ktorej 87 účastníkov správne označilo, že pohorie Malej Fatry je rozdelené Strečianskym priesmykom na Krivánsku a Lúčanskú.

Na obrázku uvedený endemit Malej Fatry, jarabinu Margittaiho, vedelo žiaľ určiť iba asi polovica účastníkov, presne 57. Najväčšia rôznorodosť odpovedí sa odzrkadlila v otázkach č. 3 a 9, v ktorých bolo potrebné buď zoraďovať vrcholy od najvyššieho po najnižší, alebo priraďovať k živočíchom ich srsť, pierka a krovky. Správe odpovedať na tieto otázky sa v priemere podarilo 60 jednotlivcom.

Ťažkosti s odpoveďami mala verejnosť pri otázke č. 7, kde mali označiť, ktoré z uvedených rastlín rastú v mokradiach. Správne odpovedalo 53 účastníkov a dôvodom nízkeho počtu mohol byť aj fakt, že správne boli až 2 odpovede. Možno si niektorí nevšimli túto skutočnosť v otázke. A tak okrem mäsožravej rosičky okrúhlolistej rastie na mokradiach aj bielokvitnúca vachta trojlistá, ľudovo označovaná aj ako trojlistník horký, alebo vodná ďatelina.

Podobne problémovou bola aj otázka č. 5, kde len 54 účastníkov správne zakliklo, že predmetom ochrany Národnej prírodnej rezervácie Starý hrad sú lesné porasty s dubom zimným, ktoré majú dokonca reliktný pôvod ako pozostatok zo začiatku holocénu (asi pred 8-10 tis. rokov).

Losovali sme prvé až tretie miesto.

Odborný pracovník Štátnej ochrany prírody SR, Školy ochrany prírody Varín vylosoval z pomedzi 23 účastníkov prvé až tretie miesto, ktorí dosiahli maximálny počet bodov a korektne len raz sa zapojili.

  1. CENU: Športové hodinky SMART WATCH, solárny lampáš a kvarteto  získava LENKA BALÁTOVÁ
  2. CENU: ďalekohľad, USB kľúč a kvarteto získava MARTINA BABÍKOVÁ
  3. CENU: prenosnú baterku na čelo, keramický hrnček ŠOP SR a kvarteto získava JURAJ KNUTELSKÝ

 

  Tu si môžete pozrieť animované video z losovania.

Výhercom srdečne blahoželáme a posielame uvedené hodnotné ceny, ktoré dúfame, že potešia a využijete aj pri objavovaní krás Malej Fatry.

Srdečne ďakujeme všetkým účastníkom, ktorí sa zapojili do kvízu a tešíme sa na ďalšiu podporu pri iných súťažiach a aktivitách.

 

Vaša Škola ochrany prírody Varín

Spracovala: Miriam Balciarová, Ing. ŠOP SR, odbor environmentálnej  výchovy, vzdelávania a osvety, oddelenie Školy ochrany prírody Varín