Pozvánka na webinár ZO ŽIVOTA BOCIANOV V ROKU 2021

Pozvánka na webinár ZO ŽIVOTA BOCIANOV V ROKU 2021

Štátna ochrana prírody SR, Správa Národného parku Malá Fatra, Škola ochrany prírody Varín v spolupráci so ZO SZOPK Bocian s podporou Lichtenštajnskej nadácie pripravuje webinár k ukončeniu hniezdnej sezóny bociana v roku 2021 a programu Bocian.

Bocian biely je vďaka svojmu nápadnému spôsobu života v blízkosti ľudských obydlí vynikajúcim modelovým druhom pre environmentálnu výchovu. Ekovýchovný program Bocian, určený najmä pre deti a mládež, sa už 20 rokov venuje popularizácii a šíreniu základných informácií o bocianovi a jeho ekologických nárokoch. Jeho cieľom bolo podnietiť záujem mladých ľudí o prírodovedné pozorovania, zvýšiť ich ekologické vedomie a zároveň získať prostredníctvom dobrovoľníkov údaje o hniezdení.

Pozývame žiakov, pedagógov, rodiny s deťmi a širokú verejnosť na webinár ZO ŽIVOTA BOCIANOV V ROKU 2021, ktorý sa uskutoční v utorok 7. decembra 2021 o 16. hod. online na FB Štátnej ochrany prírody SR formou živého vysielania.

S hosťom RNDr. Miroslavom Fulínom, CSc. zo ZO SZOPK Bocian, koordinátorom sčítania bociana bieleho na Slovensku, sa porozprávame o výsledkoch hniezdnej sezóny bociana v roku 2021 ako napríklad najskoršie a najpozdejšie prílety, obsadenosť hniezd a vek hniezdiacich bocianov, počty mláďat a údaje o krúžkovaní. Zároveň sa dozvieme, aká bola účasť verejnosti a mládeže na monitoringu bocianov vrámci ekovýchovného programu.

Na záver webinára bude priestor pre vaše otázky, ktoré môžete písať do komentárov.

 

Webinár bude realizovaný prostredníctvom aplikácie Webex a vysielaný bude na FB Štátnej ochrany prírody SR  https://www.facebook.com/sopsr.sk/

Udalosť na FB

Viac informácii o 20. ročníku Ekovýchovného programu Bocian na webe ŠkOP Varín.

 

Spracovala: Miriam Balciarová, Ing.; ŠOP SR, Správa NP Malá Fatra, koordinátor EV programu Bocian