Stretnutie pracovníkov environmentálnej výchovy

Stretnutie pracovníkov environmentálnej výchovy

V dňoch 28.-29.11.2023 sa na Správe NP Malá Fatra vo Varíne uskutočnilo pracovné stretnutie pracovníkov environmentálnej výchovy pôsobiacich v národných parkoch. Na stretnutie boli pozvaní zástupcovia všetkých deviatich národných parkov. Neodkladné pracovné povinnosti, zdravotné komplikácie, ale najmä komplikácie na cestách spôsobili, že sa stretnutia zúčastnili zástupcovia z piatich národných parkov, konkrétne z Národný park Malá Fatra, Národný park Veľká Fatra, Správa Národného parku Poloniny, Pieninský národný park a Tatranský národný park.
Náplň pracovného stretnutia:
prezentácia realizácie environmentálnej výchovy v jednotlivých národných parkoch,
predstavenie zaujímavých environmentálnych programov a aktivít naprieč všetkými cieľovými skupinami,
všeobecná výmena skúseností pri práci so širokou verejnosťou.
Veríme, že v budúcnosti sa budeme pravidelne stretávať aj vo väčšom počte, aby sme spoločnými silami skvalitnili realizáciu neformálnej environmentálnej výchovy v národných parkoch.