V apríli vrcholí jarná migrácia vtákov

V apríli vrcholí jarná migrácia vtákov

Po dlhej zime bez vtáčieho spevu je príchod jari a prílet sťahovavých druhov očakávanou udalosťou aj medzi širokou verejnosťou. Prílet prvých lastovičiek je symbolom príchodu jari a prebúdzania sa prírody. Slnečné lúče sú teplejšie, vo vzduchu cítiť vôňu pôdy a ranný spev vtákov už ohlasuje, že jar je tu.

V kalendári environmentalistu sa nachádza 1. apríl ako Svetový deň vtáctva. Jeho korene siahajú až do čias rakúsko-uhorskej monarchie. Založil ho slovenský prírodovedec Oto Hermann. Tento sviatok sa traduje od roku 1900 a pôvodne sa spájal aj s oslavou stromov. Vo vtedajšom Rakúsko-Uhorsku to bola aj zaujímavá akcia pre školy. Dátum prvý apríl nie je náhodný, ale práve v tento deň, v roku 1906, bola podpísaná Medzinárodná konvencia o ochrane užitočného vtáctva. Apríl sa spája s príletmi sťahovavých vtákov a je tiež vhodným mesiacom na ich pozorovanie. Väčšina z nich prilieta k nám, na svoje hniezdiská, z Afriky, menej z Ázie. Ich počet sa odhaduje až na 30 miliónov.

Púť sťahovavých vtákov je nebezpečná. Nie všetky sa k nám vrátia.

Okrem prekonania obrovských prekážok ako je púšť Sahara alebo veľké vzdialenosti ich ohrozuje aj strata vhodných miest na odpočinok a kŕmenie počas náročnej migrácie. Aj na európskych hniezdiskách sa situácia pre mnohé druhy zhoršuje. Žiaľ, až na niekoľko výnimiek, početnosť väčšiny druhov operencov dlhodobo klesá. Vtáky totiž veľmi citlivo reagujú na intenzívne hospodárenie v krajine, napríklad na chemizáciu a tým spojený úbytok hmyzu. Veľký problém je aj ničenie mokradí a nadmerná ťažba dreva. Sťahovavé vtáky musia čeliť počas migrácie mnohým nástrahám, ako je ilegálny lov v Európe v oblasti Stredozemia, na Blízkom východe a v Afrike. Každú jar preto s napätím očakávame, či sa k nám do dvora vrátia práve tie naše bociany či lastovičky…

Hlavným cieľom Svetového dňa vtáctva je zamerať pozornosť verejnosti na nebezpečenstvá, ktoré ohrozujú vtáctvo a ich biotopy na celom svete. Ide najmä o rôzne bariérové prvky akými sú napr. elektrické vedenia, sklenené okná a steny, vysoké budovy. Preto ochrana vtáctva a ich biotopov, migračných trás, či odpočívadiel ako aj praktická pomoc pre zachovanie ich početnosti je dôležitá.

Zabíjanie vtákov v Libanone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRVÉ JARNÉ PRÍLETY SŤAHOVAVÝCH DRUHOV VTÁKOV – sledujte a prispievajte

Prvé prilietajú druhy, ktoré prezimujú v južnej alebo západnej Európe, neskôr sa k nim pridávajú aj sťahovavé vtáky z Afriky. Vo februári prilietajú tradične medzi prvými cíbiky chochlaté, škovránky, holuby hrivnáky, žeriavy popolavé a škorce.

Podľa informácií SOS/ Birdlife Slovensko boli tento rok prvé škovránky poľné zaznamenané 11. februára v Košťanoch nad Turcom. V ten istý deň bol zaznamenaný aj prvý škorec obyčajný na Žitavskom luhu. O deň neskôr bol pozorovaný prvý cíbik chochlatý tiež na Žitavskom luhu. Z dravcov bola ako prvá pozorovaná kaňa močiarna 13. marca na Vodnom diele Vráble.  Na tom istom mieste, ale 27. marca bol zaznamenaný prvý bocian čierny a o dva dni neskôr bola pozorovaná prvá lastovička v Novom meste nad Váhom.

Prehľad prvých jarných príletov sťahovavých druhov vtáctva aj s priebehom jarnej migrácie nájdete na webovej stránke: http://www.vtaky.sk/jarne-prilety. Prispejte aj vy a doplňte údaje z pozorovania.

Putovanie bocianov

Na Slovensku sa realizuje pravidelné sčítanie a monitorovanie bocianov bielych od roku 1977. Atlas hniezd bociana zapája do monitoringu bocianov aj verejnosť. V Atlase je možné sledovať početnosť, výskyt, pridávať vlastné pozorovania, pozorovať bociany na hniezdach on-line či sledovať ich migráciu a aktuálny pohyb prostredníctvom telemetrických vysielačiek.

Prvé bociany biele prileteli 27. februára do Spišskej Belej. Tento rok najväčší počet príletov bocianov nastal 30.3.2022, a to v počte 46 jedincov. V rámci územnej pôsobnosti Správy NP Malá Fatra bol už pozorovaný prílet bocian bieleho 30. marca na hniezdo v Rajci. Na prílet bocian na hniezdo v Mojši, či Varíne ešte netrpezlivo čakáme.

Ak nevyužijete možnosť zapojenia sa do monitoringu v rámci Altasu hniezd bociana, zapojte sa ako škola či jednotlivec do Ekovýchovného programu Bocian a staňte sa bádateľmi a pozorovateľmi hniezda. Všímajte si všetky maličkosti, ktoré súvisia s príletom bocianov, prípravou hniezda, znáškou vajec, vyliahnutím mladých, ich prvé výlety z hniezda až po odlet bocianov.

Vzdelávanie o vtáctve v Malej Fatre

Na Správe NP Malá Fatra vo Varíne boli zrealizované tri prednášky pre 70 žiakov zo škôl ZŠ Belá a ZŠ Dobrého pastiera v Žiline. Školáci sa dozvedeli kde všade vtáky žijú, čím sa živia, ako ich spoznávame a prečo na jar prilietajú a na jeseň odlietajú. Naučili sa rozpoznávať hlasy vtákov cez zábavnú hru vtáčie bingo a prostredníctvom interaktívnej hry pexetrio sa naučili spoznávať naše najznámejšie druhy vtákov, ako vták vyzerá počas letu a aké má vajíčka.

 

K oslave Svetového dňa vtáctva sa môže pridať každýz nás, napríklad aj tým, že zavesí do záhrady vtáčiu búdku, zasadí vo svojej záhrade strom, alebo zabráni vypaľovaniu trávy.

 

Spracovala: Miriam Balciarová, Ing., Správa NP Malá Fatra

Zdroje:

Telemetrické sledovanie bocianov – Vtaky.sk
Bociany: http://www.bociany.sk/onlinecamera
http://www.vtaky.sk/jarne-prilety

http://www.vtaky.sk/press/show/279
Ekovýchovného programu Bocian: http://www.sopsr.sk/web/?cl=93