V rámci Dňa otvorených dverí nás navštívilo 170 žiakov

V rámci Dňa otvorených dverí nás navštívilo 170 žiakov

V utorok 7.11.2023 sme na Správe NP Malá Fatra privítali 170 žiakov z dvoch stredných a troch základných škôl v rámci Dňa otvorených dverí, ktorý sme organizovali pri príležitosti Týždňa vedy a techniky.
Veľká vďaka patrí všetkým žiakom a pani učiteľkám za prejavený záujem o témy ochrany prírody. Taktiež chceme poďakovať našim kolegom – lesníkom, botanikom, zoológovi a strážcovi, ktorí si aj tento rok našli popri každodenných pracovných činnostiach čas na odprezentovanie zaujímavosti o Národnom parku Malá Fatra a praktických skúseností v oblasti ochrany prírody ako aj na “outdoorové aktivity” zamerané na rozvoj zmyslov. Počasie sa vydarilo a tak sa časť programu mohla odohrávať priamo v našej záhrade na čerstvom vzduchu.
Celkovo sme na správe privítali 170 žiakov a študentov zo škôl: Základná škola s materskou školou Adama Františka Kollára, Terchová – Ústredie, Základná škola Lutiše s Materskou školou Lutiše , Spojená škola Belá, Gymnázium Veľká Okružná Žilina a Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline.
Tešíme sa na opätovné stretnutia či už na ďalšom ročníku Dňa otvorených dverí alebo aj na iných spoločných akciách.
Text a fotografie: pracovníci environmentálnej výchovy Správy NP Malá Fatra