Vážme si, spravujme, obnovujme a milujme mokrade

Vážme si, spravujme, obnovujme a milujme mokrade

Druhý február je dátum, kedy sa zima prehupne do svojej druhej polovice. V minulosti ľudia verili, že v tento deň sa stretáva magická zimná sila s jarnou. V tento deň kresťania slávia aj tradičné Hromnice a tento deň  je v kalendári venovaný aj mokradiam.

Čo je to mokraď?

Keď sa s deťmi na prednáškach bavíme o mokradiach, tak mnohé ani nevedia,  čo je to mokraď, iné zvyknú odpovedať, že je to miesto, kde si namočíme nohy, kde je plno rôznej hávede s množstvom nôh, komárov, žiab a hadov. Je to nehostinné a nesympatické miesto.

Mnohé z nich nemajú takmer žiadnu „šajnu“ o ich význame, o ich nesmiernom bohatstve, ktoré predstavuje pre našu planétu a zároveň aj pre každého z nás.

Mokrade patria medzi najcennejšie ekosystémy na Zemi, ktoré ukrývajú najbohatšie druhové zloženie zo všetkých biotopov. Bez nich niet vody na prežitie ľudstva, lebo predstavujú hlavnú zásobáreň vody na Zemi. Fungujú na princípe špongie. V čase nadbytku vodu zachytávajú a v čase nedostatku ju uvoľňujú. Napriek tomu, že mokrade majú množstvo nenahraditeľných funkcií pre zdravé fungovanie Zeme, aj napriek tomu patria medzi najohrozenejšie ekosystémy. Skôr než stihneme objaviť ich obrovský potenciál, tak častokrát zaniknú.

Kampaň Svetového dňa mokradí

Svetový deň mokradí sa oslavuje od roku 1971 na celom svete. Hlavnou myšlienkou tohtoročnej kampane je výzva k prijatiu opatrení pre mokrade. Aby sme zachránili svetové mokrade pred miznutím a obnovili tie, ktoré sme degradovali. Preto je potrebné investovať finančný, politický a ľudský kapitál. Práve tento deň je príležitosťou na posilnenie a znásobenie akcií pre mokrade a zapojenie všetkých zainteresovaných strán na všetkých úrovniach.

Od roku 1997 vládne, mimovládne inštitúcie, školy, knižnice, múzeá a iné organizácie  po celom svete usporadúvajú osvetové  kampane a formou rôznych aktivít sa snažia zvýšiť povedomie o tomto vzácnom a ohrozenom biotope.

Na stránke Svetového dňa mokradí  bolo do 1. februára 2022 zaregistrovaných 1013 podujatí po celom svete, i v takých krajinách ako je Mexiko, Irán, India, Keňa, Austrália, Filipíny, Španielsko, ale samozrejme aj Slovensko.
Pridajte svoje podujatie priamo na stránku Svetového dňa mokradí a staňte sa súčasťou kampane Svetové dňa mokradí pre ich hodnotu – starostlivosť – obnovu – lásku       https://www.worldwetlandsday.org/en/events
Výučbové programy o mokradiach

K oslavám Svetového dňa mokradí sa pripájame aj my. V mesiacoch február a marec ponúkame pre základné a stredné školy výučbové programy na tému mokrade pod názvom Voda a mokrade a Mokrade a Ramsarské lokality na Slovensku.

Viac o programoch sa dozviete na našej webovej stránke pri výukových programoch v ponukových listoch.

 

Spracovala: Alena Badurová, pracovníčka pre environmentálnu výchovu

Správa NP Malá Fatra Varín