Vylosovali sme výhercov kvízu Čo nám rozprávajú stromy

Vylosovali sme výhercov kvízu Čo nám rozprávajú stromy

Približne mesiac sa mohla široká verejnosť zapojiť do súťažného kvízu s názvom ČO NÁM ROZPRÁVAJÚ STROMY, ktorý pri príležitosti osláv Stredoeurópskeho dňa stromov vyhlásila Štátna ochrana prírody SR, Škola ochrany prírody Varín.

Hlavným cieľom súťažného kvízu bolo poukázať na význam a dôležitosť stromov pre život človeka, objaviť známe druhy stromov a dozvedieť sa o nich rôzne zaujímavosti.

Ako dopadol kvíz? 

Máme radosť, že našu výzvu – kvízuj, zabav sa a vyhraj prijalo 220 účastníkov, avšak z nich 11 vyplnilo dotazník dvakrát, alebo boli nezmyselne uvedené údaje. Korektný maximálny počet 30 bodov dosiahlo 46 účastníkov. Najmenej dosiahnutých bodov bolo šesť. Správne i nesprávne odpovede si každý účastník mohol pozrieť hneď po vyplnení kvízu.

Aké znalosti preukázala verejnosť z poznávania stromov?

Najviac správnych odpovedí mala otázka č.1. v znení – „My stromy máme na svedomí dôležitú chemickú reakciu, bez ktorej by na Zemi nebol život. Naše zelené listy sú anténou, ktoré sa nasmerujú na slnečné lúče, zachytávajú ich a pohlcujú. Energia zachyteného žiarenia sa nám v listoch (vďaka zelenému farbivu chlorofylu) za prítomnosti oxidu uhličitého a vody premieňa na energiu cukru. Pritom do ovzdušia uvoľníme kyslík. Ako ľudia pomenovali túto reakciu?“ Správna odpoveď bola fotosyntéza a správne na ňu odpovedalo 208 účastníkov.

Druhá otázka s najviac správnymi odpoveďami bola otázka č. 6., v ktorej úlohou bolo k štyrom obrázkom plodov priradiť názov stromu. Až 208 účastníkov nemalo problém určiť semennú bobuľu tisu, 204 účastníkov poznalo krídlatú dvojnažku javora, bukvicu správne priradilo k buku 203 ľudí a 195 účastníkov správne priradilo žaluď k dubu.

Porovnať listy buka lesného a javora horského a priradiť k nim ich popis, čo bolo úlohou v otázke č. 3, vedelo správne 163 účastníkov.

Najväčšia rôznorodosť odpovedí sa odzrkadlila v otázke č. 9, v rámci ktorej bolo úlohou určiť vek podľa letokruhov. I napriek pomôcke, že letokruh je jeden svetlý a jeden tmavý kruh, správne 28 rokov odčítalo len 97 účastníkov.

Ťažkosti s odpoveďami mala verejnosť aj pri otázke č. 10, kde mali označiť ďalšie dôvody vyhlásenia chráneného stromu. Správne odpovedalo 128 účastníkov a dôvodom nízkeho počtu mohol byť aj fakt, že správne boli až 3 odpovede. Možno niektorí si nevšimli poznámku, že bolo potrebné označiť viaceré možnosti.

Losovali sme prvé až tretie miesto.

Odborný pracovník Štátnej ochrany prírody SR, Školy ochrany prírody Varín vylosoval z pomedzi 46 účastníkov prvé až tretie miesto, ktorý dosiahli maximálny počet bodov a korektne len raz sa zapojili.

Tu si môžete pozrieť natočené video z losovania.

  1.  Cenu knihy KARPATY ukryté bohatstvo a Tajný život stromov a solárny  lampáš získava Anna Potančoková
  2.  Cenu plátennú tašku, sklenenú fľašu v neoprénovom púzdre, športový uterák a CD Karpaty ukryté bohatstvo získava Sára Salajová
  3.  Cenu knihu Spoznaj stromy podľa listov, CD Karpaty ukryté bohatstvo a športovú fľašu z nerezu získava Petra Staníková

 

Víťazom srdečne blahoželáme a posielame uvedené hodnotné ceny, ktoré dúfame, že potešia dušu a využijete aj pri objavovaní krás našich chránených území.

Srdečne ďakujeme všetkým účastníkom, že sa zapojili do kvízu a tešíme sa na ďalšiu podporu pri iných súťažiach.

Vaša Škola ochrany prírody Varín, ŠOP SR

 

Spracovala: Miriam Balciarová, Ing. ŠOP SR, odbor environmentálnej  výchovy, vzdelávania a osvety, oddelenie Školy ochrany prírody Varín