Zapojte sa do výtvarnej súťaže v rámci Svetového dňa vydier 2020

Zapojte sa do výtvarnej súťaže v rámci Svetového dňa vydier 2020

Spoločnosť IUCN a SSC OSG ponúka súťaž v kreslení a maľovaní (umení). Pošlite svoje výtvarné dielka do 25. mája a vyhrajte prekvapujúce ceny!

Maľovanka

Súťaží sa v dvoch kategóriách: kreslenie a maľba (umenie).

Pravidlá a nariadenia:

 • Môžete sa zapojiť iba jedným dielom, len do jednej z dvoch kategórií, buď „kreslenie“ alebo „maľba (umenie)“.
 • V kategórii „kreslenie“ teba vyfarbiť priložený list (maľovanku) s názvom „2020 Colouring Competition”.  Maľovanka musí byť vyfarbená ručne, bez pomoci akéhokoľvek digitálneho nástroja. Vyfarbený list „2020 Colouring Competition“ môžete naskenovať alebo nafotiť mobilom a odoslať na príslušný e-mail uvedený nižšie. Maľovanku si stiahnite tu.
 • V kategórii „maľba (umenie)“ môžete vytvoriť maľbu, prípadne umenie s názvom „Deň v živote vydry“, ktorá predstaví život niektorého druhu vydry. Maľba (umenie) môže byť vytvorená akoukoľvek formu, technikou okrem fotografie a musí byť špecifikovaná, uvedená pri prihlásení do súťaže. Maľbu, prípadne umenie je potrebné naskenovať alebo nafotiť mobilom a zaslať na príslušný e-mail (pozri bod 6.)
 • Nie je žiadny prihlasovací poplatok
 • Neexistuje žiadna veková hranica. Ak je niekto mladší ako 18 rokov, vek účastníka musí byť uvedený rodičom pri prihlásení.
 • Všetky prihlásené diela musia byť zaslané do 25. mája do 12.hod na email otterdaycompetition@gmail.com

Pre prihlásené diela sú požadované tieto údaje:

 1. meno a priezvisko
 2. úplná adresa bydliska (kvôli doručeniu ceny)
 3. vek účastníka (iba ak má menej ako 18 rokov)
 4. použitý materiál
 5. iba pre kategóriu „maľba (umenie)“: techniky zastúpené v umeleckom diele

Výhercovia budú vybraní porotou z odborníkov na vydry a umeleckými znalcami. Pre každú kategóriu – kresba a maľba (umenie) bude vyhlásený jeden víťaz. V kategórii maľba (umenie) bude vyhlásený víťaz za každý druh, techniku v kategórii. Výhercovia budú vyhlasovaní na našej facebookovej stránke (IUCN SSC Otter Specialist Group) na Svetový deň vydier, 27. mája 2020, a budú kontaktovaní aj e-mailom.

Ak máte nejaké otázky, môžete poslať e-mail na adresu otterdaycompetition@gmail.com

Spracovala: Miriam Balciarová, Ing., ŠOP SR, oddelenie Škola ochrany prírody Varín

Zdroj: výtvarná súťaž 2020 World Otter Day Competition!

World Otter Day, organised by the International Otter Survival Fund, will be on the 31st of May…

Uverejnil používateľ IUCN SSC Otter Specialist Group Štvrtok 25. mája 2017