Zaujímavosti z pozorovania bocianov v 2021

Zaujímavosti z pozorovania bocianov v 2021

Autor fotografie: Zuzana Chytilová, Svet detí

Vrámci 20. ročníka Ekovýchovného programu Bocian sme už dávnejšie zo zapojených dvadsaťjeden pozorovateľov vyžrebovali a odmenili troch účastníkov hodnotnými cenami. Veríme, že každý účastník, pozorovateľ sa potešil diplomu a drobným propagačným predmetom od ŠOP SR, ZO SZOPK Bocian a SOS/Birdlife venovaným na pamiatku.

Pre praktické využitie bola najvýznamnejšia úloha zameraná na pozorovanie a posúdenie stavu hniezda bocianov. Táto samostatná aktivita napĺňa parametre občianskej vedy. Preto chceme v rámci popularizácie a šírenia základných informácii o bocianovi a o jeho ekologických nárokoch uviesť niekoľko postrehov a zaujímavostí od našich zapojených pozorovateľov.

Výber zaujímavostí z hniezdnych kariet od pozorovateľov

Napríklad hniezdo v Mojši pri Žiline bolo dôležité intenzívnejšie monitorovať z dôvodu jeho minuloročnej prekládky. Správe NP Malá Fatra tak výdatne pomohli Julka Chytilová s Braňom Dominiakom, ktorí sa pri pozorovaní hniezda striedali. Ich výstupom sú veľmi podrobné denné záznamy, ktoré vypĺňali v on-line dokumente. Napríklad Julka uvádza, že bociany prileteli už 31. marca a 8. apríla sa výrazne ochladilo a husto snežilo a v hniezde stál len samec. Na druhý deň Braňo poznačil, že sa bociany párili. O tri dni neskôr, 12. apríla, bociany ohrozoval tretí bocian, syčali, klepotali zobákmi, tretí bocian krúžil nad hniezdom a odletel. A potom sa museli brániť ešte 23. mája, kedy krúžili nad nimi 4 iné bociany. Braňo 26. júna uvádza, že hniezdo bolo prázdne, neúspešná znáška a zrejme mláďatá po vyliahnutí uhynuli. Tento bocianí pár nevyviedol žiadne mláďatá.

Julka Chytilová sledovala ešte aj nové hniezdo vo Varíne, kde si 21. apríla začali na stĺpe elektrického vedenia bociany stavať hniezdo a nosiť vetvičky od potoka Varínka. Dňa 28. júna píše, že na hniezde pozorovala malého bocianika, ktorý tam bol so samicou a vystrkoval hlavičku. Koncom júna aj toto hniezdo a pár atakovali 2 cudzie bociany, a oni ich odháňali. Bocianik to prežil až do dospelosti.

Emka Mišečková si viedla veľmi podrobné záznamy o hniezde v Polomke. Tu bociany na hniezdo na komíne prileteli až 6. apríla. Bociany väčšinou času spali, upratovali hniezdo, alebo si čistili pierka. Poznačila si, že 14. apríla si bocian hľadal papeky na školskom dvore a pozorovala ho ako jedol potravu. O tri dni v okolí  hniezda videla poletovať cudzie bociany. Koncom júna bocian tienil krídlami mláďatká.

Hniezdo na stĺpe blízkosti družstva v Dúbravách pozoroval Ján Výbošťok, ktorý píše, že 5. apríla samec hľadal pre seba potravu, kým priletela samica. Dňa 19. apríla uvádza, že zniesla prvé vajce. Prvého mája sa vyliahlo posledné piate mláďa. Samec a samica sa striedali pri ich kŕmení.

Dianka Andilová zvolila inú formu výstupu z pozorovania hniezda v Uderinej, nič to nemení na hodnote jej zistení. V dokumente píše, dňa 30. apríla bociany prenikavo klepotali zobákmi a podnikali prelety nad hniezdom, toto obdobie zavŕšili párením. Prvého mája sedeli na vajíčkach a ako píše, už je zvedavá koľko mláďat budú mať. Podarilo sa im vysedieť 4 mláďatká. Prvého júla mláďatá podnikali prvé prieskumné lety do okolia.

Sebastián Mezö zase v skvelej prezentácii zhrnul svoje poznatky pri sledovaní hniezda v Boľkovciach, dokonca si pri pozorovaní značil aj teplotu vzduchu. Jeho bociany prileteli 27. marca o 10 hod. a teplote 12 stupňov. Uvádza, že 15. apríla sa riadne ochladilo a nočné teploty klesli až na -5 stupňov. Dňa 21. apríla bocian sedel na starkého komíne. V máji si potravu hľadali v blízkosti rieky Ipeľ. Bociany vyviedli 3 mláďatá.

Hniezdo v Príbovciach pri obecnom úrade pozoroval kolektív žiačok – Sofia Galbavá, Kristína Beňová, Nikola Telekyová, Lucia Facunová, Katarína a Šarlota Bombicové a Nela Gomolová. Dievčatá v karte píšu, že druhého mája sa bociany párili a 13. mája samec lietal po okolí dediny. Dňa 5. júna samica sedela na vajciach a desiateho už bolo vidno malé hlavičky. Koncom júna už pozorovali 5 mláďat a o mesiac sa mladé učili lietať. Bociany vyviedli 5 mláďat.

Podobne viacero žiačok sledovalo hniezdo na samostatnom stĺpe s podložkou v Turí. Bibiana Chovanová zistila presnú polohu, t.j. číslo najbližšieho domu a názov ulice pri hniezde. Z ich pozorovaní vyberáme: dňa 26. mája si druhý bocian sadol na vedľajší strom. Dňa 2. júna bocianí špión Matúško zistil, že v hniezde sú 2 vajíčka a 28. júla je uvedené, že nemali mláďatá. Karin Mičkyová s maminou píšu, že jedno vajce vypadlo z hniezda a druhé mláďa zrejme zomrelo. Maťko Kasák pozoroval, že dňa 25. júla boli v hniezde 2 bociany a mali rozprestreté krídla.

Rasťo Tomáško sledoval hniezdo pri obecnom úrade v Lieskovanoch. Tam bociany prileteli druhého apríla a no 12. apríla bolo prázdne hniezdo kvôli zlému počasiu, zime a snežení. Zaujímavé pre neho bolo sledovanie aj súboja bocianov dňa 27. apríla. Koncom júna bociany kŕmili mláďatá. Bociany vyviedli 3 mláďatá.

Pani Martina Talianová z Giraltoviec pozorovala hniezdo na komíne na bývalých kožiarskych závodoch v obci. Ako píše, samička prvýkrát sedela na hniezde dňa 18. apríla. Dňa 30. apríla pozorovala, že okolo hniezda krúžia dva iné bociany a tunajšie bociany si svoje hniezdo bránia. Dňa 15. júna už videla 2 mladé páperové bociančatká a 12. júla píše, že z mladých už boli pubertiaci, majú perie a pekné čierne krídla. O osemnásť dní pozdejšie už druhé mladé bolo na streche budovy. Dňa 20. augusta pozorovala spoločné lovy a lety s inými bocianmi v okolí. O dva dni bolo hniezdo prázdne. Bociany vyviedli 2 mláďatá.

Pani Marta Vrábová pozorovala hniezdo na stĺpe pri kostole z obci Priechod. Podľa jej pozorovaní tu samec priletel už 22. marca a o štyri dni už obaja upratovali hniezdo. Zaznamenala aj galantné správanie samca, ktorý 7. apríla chránil samičku pred snehom a nečasom. Aj tu 15. apríla nad hniezdom poletovali dva cudzie bociany, domáce bociany rozprestierali a trepotali krídlami. Začiatkom júna trčali z hniezda tri hlavy a samička bola pri nich. O mesiac už mladé stáli na vlastných. Posledného bociana videla na hniezde 28. augusta.

 

Hodnotenie garantom programu

Oslovili sme odborného garanta a autora ekovýchovného programu Bocian RNDr. Miroslava Fulína CSc. zo ZO SZOPK Bocian a zároveň koordinátora sčítania bociana bieleho na Slovensku, aby zhodnotil záznamy zo sledovania bocianích hniezd zaslaných od pozorovateľov v roku 2021. V nasledujúcich riadkoch si prečítajte jeho postrehy a hodnotenie.

Prílet na hniezdo v Mojši kopíruje celkový priebeh príletu bocianov na územie Slovenska. 1. apríla vrcholil prílet samcov a 10. apríla prílet samíc. Útoky iných bocianov na hniezda v polovici mája vyvolali mladé, práve dospievajúce bociany, ktoré sa po prvýkrát vrátili na naše územie a hľadali si možnosti založenia hniezda.

Na viacerých hniezdach sme zaznamenali stratu násady. V apríli bolo príčinou podchladenia vajec chladné počasie, kde-tu so snehom a v júni zasa úhyny mláďat z horúčav. Šťastie na pozorovanie až piatich mláďat na hniezde mal Ján Výbošťok. Rok 2021 bol úspešný pre 41 párov bocianov, ktoré vychovali až 5 mláďat.

Od roku 2015 sme o hniezde v Uderinej nemali žiadnu správu. Až teraz keď sa do programu zapojila Diana Andilová máme o hniezde každoročne nové informácie.

V dôslednosti pozorovania bocianov nesklamal ani Sebastián Mező. Po minuloročnom nie celkom vydarenom videu je jeho tohtoročná prezentácia prejavom už skúseného pozorovateľa. Verím, že do budúcna sa stane hlavným spravodajcom pre všetky hniezda, ktoré sa nachádzajú v obci Boľkovce.

Smolu v tom, že bociany nevyviedli mláďatá mali všetci tí, čo pozorovali hniezdo v obci Turie. Aspoň mali možnosť vidieť aká krehká je príroda a ako kruto si berie svoju daň v podobe zachladenia vajec či uhynutia mláďaťa. Je to realita, s ktorou sa všetci musíme zmieriť.

Zapojenie sa aj dospelých osôb nebolo ani v tomto roku výnimkou. Nie všetci však zaslali svoje pozorovania do súťaže tak ako pani Talianová z Giraltoviec, či pani Vrábová z obce Priechod. Ako mimo súťažné videá z pozorovania hniezd v Kluknave či Vavrišove sme ich mohli vidieť na facebookovej stránke bociany spracované prostredníctvom kamier na hniezdach.

Osobitne potešila skutočnosť, že pozorovania neboli záležitosťou len jednotlivcov – detí, ale že do sledovania boli prostredníctvom detí zapojení aj súrodenci či rodičia.

 

Škola ochrany prírody Varín, koordinátor Ekovýchovného programu Bocian

Spracovala: Miriam Balciarová, Ing., Správa NP Malá Fatra

VIDEO

Pozrite si animované video z pozorovania hniezda bociana bieleho pri Obci Mojš (s našimi vtipnými komentármi), ktoré sledovala naša skúsená pozorovateľka, Júlia Chytilová. Úžasné zábery ako vždy poskytla jej mamina, fotografka Zuzana Chytilová, Svet detí. Termín pozorovania je od 8. apríla do 23. mája 2021.

 
Galéria fotografií